Proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata

Avand in vedere Strategianationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 ,, Sanse egale pentru persoanele cu handicap – catre o societate fara discriminari,, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1175/2005,
            Avand in vedere faptul ca, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.  68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa a fost abrogata Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 239/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare care reglementa componenta comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene sau ale sectoarelor Mun. Bucuresti, cat si componenta comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
Este necesara modificarea in regim de urgenta a actualului cadru legislativ reglementat de Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
 
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
 
   Art. I. – Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 03. ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Continuare

Sursa: www.mmuncii.ro

Adauga comentariu

*