Modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor

In M. Of. nr. 867 din 8 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 832/2011 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

– La articolul 22 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) decesul sotului sau sotiei ori al unei rude pana la gradul al III-lea inclusiv a magistratului sau a sotului/sotiei acestuia – 3 zile lucratoare;”.

ART. II

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*