A fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 888 din 22 octombrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Din Cuprins:

Art. I. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice deja existente, precum și autoritățile publice autonome și independente în cadrul cărora s-au creat prin lege domenii de activitate noi, cu suplimentarea atribuțiilor și a numărului de posturi;”.

2. La articolul 13 alineatul (3), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

k) achiziționarea de mobilier de către Înalta Curte de Casație și Justiție.”

3. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate în anii 2017 și 2018, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice deja existente, autoritățile și instituțiile publice înființate în anul 2016 și care nu au efectuat plăți cu bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării pe întreg anul 2017, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și autoritățile publice autonome și independente în cadrul cărora s-au creat prin lege domenii de activitate noi, cu suplimentarea atribuțiilor și a numărului de posturi.”

4. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor subordonate, pentru desfășurarea activităților specifice corespunzătoare obiectului principal de activitate, pe toată perioada derulării Programului național de cadastru și carte funciară, precum și cheltuielile pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru desfășurarea activităților specifice corespunzătoare obiectului principal de activitate.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close