Articole recente

Documentele necesare pentru justificarea scutirii de TVA in cadrul achizitiilor intracomunitare

   Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica, altele decat livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi si a livrarilor intracomunitare […]

26 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Venituri neimpozabile din punctul de vedere al impozitului pe veniturile din salarii

   Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:    a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, […]

22 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Venituri scutite de la plata impozitului pe profit in cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, si organizatiilor patronale

   Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:    a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;    b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;    c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;    d) veniturile obtinute […]

22 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Acte normative noi – 20 mai 2008

   In M. Of. nr. 381 a fost publicata Hotararea nr. 115 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

21 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Acte normative noi – 19 mai 2008

   In M. Of. nr. 378 a fost publicat Ordinul nr. 800 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, al autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat si a instructiunilor privind procedura de […]

21 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

TVA – masuri de simplificare privind bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii

   Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca transferul proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. Bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii sunt bunurile oferite de furnizor clientilor, acestia avand dreptul fie sa le achizitioneze fie, sa le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate […]

20 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

TVA – masuri de simplificare privind bunurile vandute in regim de consignatie sau bunuri puse la dispozitia clientului

   Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. In sensul prevederilor TVA, contractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta […]

19 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Evidenta TVA

   In data de 14 mai am postat pe site informatii cu privire la reglementarile stipulate in OMEF nr. 1372/2008. Prin acest ordin, dupa cum am mentionat si in stirea anterioara, au fost eliminate prevederile art. 1 alin. (2) al Ordinului nr. 2217/2006, prevederi care oricum se suprapuneau peste prevederile din Normele metodologice de aplicare a […]

16 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Evidenta TVA: Jurnalul pentru vanzari, Jurnalul pentru cumparari, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primate in scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari asupra acestora

   In M. Of. nr. 3645 din 13 mai 2008 a fost publicat Ordinul nr. 1372 al ministrului economiei si finantelor privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.    Continutul ordinului este urmatorul:    Art. 1. (1) In conformitate cu prevederile art. 156 […]

14 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Declaratia 200 – Declaratie privind veniturile realizate

   Se apropie data de 15 mai care este scadenta depunerii declaratiei 200 de catre persoanele fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, subinchirieri, arendari), din activitati agricole, din operatiuni de cu valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni). […]

13 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Acte normative noi – 12 mai 2008

   In M. Of. nr. 361 din data de 12 mai 2008 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 476 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

13 mai 2008 | Comenteaza | Citeste mai departe

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close