Depunerea declaratiilor fiscale cu informatia codificata prin cod de bare

    Dupa cum v-am informat in cursul saptamanii trecute, in data de 30 ianuarie 2008 a fost publicat in M. Of. din nr. 71 din 30 ianuarie 2008 Ordinul nr. 125 al ministrului economiei si finantelor privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare. Din cuprinsul ordinului va prezentam continutul ordinului:
    „Art.1 (1) Platitorii de impozite, taxe si contributii au obligatia prezentarii urmatoarelor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare:
a) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
b) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
c) Declaratie privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
d) Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
e) Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
f) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
g) Decont privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05;
h) Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
    (2) Sunt exceptati de la prevederile alin.(1), urmatorii platitori de impozite, taxe si contributii:
a) contribuabilii mari, pentru declaratiile fiscale care se depun prin intermediul Sistemului Electronic National, conform legii;
b) contribuabilii care depun declaratiile fiscale prevazute la alin.(1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (3) Declaratiile fiscale, altele decat cele prevazute la alin.(1) se depun prin metodele prevazute in actele normative care reglementeaza modelul, continutul si regimul documentelor.
    (4) In cazul modificarii denumirii formularelor prevazute la alin.(1), lista acestora se actualizeaza corespunzator, cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.
     Art. 2 (1) Formularele prevazute la art. 1 alin. (1) se depun in format hartie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la organul fiscal competent;
– un exemplar se pastreaza de catre platitor.
    (2) Formatul hartie se obtine prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF), elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    Art. 3 (1) Prezentul ordin se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2008, cu termen de declarare 25 februarie 2008.
     (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr.529/2003 privind depunerea in format electronic a declaratiilor de impozite si taxe, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.277 din 19 aprilie 2003, Ordinul ministrului finantelor publice nr.409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.286 din 30 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Art. 4 Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    Art. 5 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close