Aprobarea formularelor pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

    Dupa cum v-am informat in cursul saptamanii trecute, in data de 30 ianuarie 2008 a fost publicat in M. Of. nr. 70 Ordinul presedintelui ANAF nr. 101 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
    Formularele aprobate prin acest ordin sunt:
100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs
101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04
102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si ale fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40
103 „Declaratie privind accizele”, cod 14.13.01.03/a
104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si a cheltuililor”, cod 14.13.01.01/dv
120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03
130 „Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”, cod 14.13.01.05

    Depunerea declaratiei 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”

    Termenul de depunere a declaratiei 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” este:
– pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;
– la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4 lit. a)-d).
    1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2. lit. g) si pct. 1.3.], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
e) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;
g) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm3.
    1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;
g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
h) redevente miniere si petroliere;
i) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1.3. Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursa, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
    1.4. Alte termene:
a) pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
b) pana la data de 25 a lunii in care este prevazuta obligatia de plata, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc cuprinsa la pozitiile 26 si 27 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care este prevazut termenul legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatia de plata reprezentand varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la pozitia 32 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
d) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe dividende, in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale; impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul veniturilor realizate in baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close