Depunerea formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si foncurilor speciale” si 104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”

    Depunerea declaratiei 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” se face anual, pana pe data de 15 aprilie a anului urmator. Apar si urmatoarele exceptii:
    1. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
    2. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 pentru trimestrul IV al anului de raportare.
    3. In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru impozitul pe profit datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si retinut de persoana juridica responsabila, nu se completeaza si nu se depune declaratia anuala de impozit pe profit.
    4. Contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

    Formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale” se completeaza si se depune de platitorii de contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (anexa nr. 16 a Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008)
    Termenul de depunere a declaratiei:
    1. Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, cu exceptiile prevazute la pct. 2 si 3, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) contributii sociale datorate de angajator;
b) contributii sociale retinute de la asigurati;
c) contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice;
e) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice.
    2. Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente.
    3. Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

    Formularul 104 „Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor” se completeaza pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii.
Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice.
Declaratia se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, de catre asociatul desemnat prin contract pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, persoana juridica straina sau persoana fizica.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close