Operatiuni ce nu intra in sfera livrarilor de bunuri din punct de vedere al TVA

     Nu constituie livrare de bunuri: 
    a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora (incendiu, dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale, razboi, razboi civil, acte de terorism, orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora), precum si bunurile pierdute (bunurile disparute in urma unor calamitati naturale, cum ar fi inundatiile, alunecarile de teren, sau a unor cauze de forta majora) ori furate (bunurile lipsa din gestiune, neimputabile, pentru care persoana impozabila poate prezenta dovada constatarii furtului de catre organele de politie, care este acceptata de societatile de asigurari), dovedite legal;
    b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate (daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 1) bunurile nu sunt imputabile: 2) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente; 3) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic);
    c) perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege;
    d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
   e) acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor;
   f) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destinatii prevazute de lege. Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri. Incadrarea in plafoanele mentionate anterior se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate in numerar. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale.

[Art. 128 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata si Hotararea Guvernului nr. 44/2004 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003, actualizata]

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close