Venitul brut realizat lunat in acceptiunea asigurarilor sociale

    In M. Of. nr. 116 din 14 februarie 2008 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 92 pentru modificarea Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001.
   La art. I pct. 1 are loc definirea sintagmei „venit brut realizat lunar”. Astfel, prin sintagma „venit brut realizat lunar” se intelege totalitatea veniturilor in bani sau in natura, realizate dintr-o activitate dependenta, indiferent de fondurile din care acestea se achita, realizate de asiguratii care se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I si II din lege (in special, salariatii sau persoanele ce pot fi asimilate salariatiilor). In venitul brut realizat de aceste categorii de persoane sunt incluse si acele venituri in bani sau in natura care sunt obtinute ca urmare a desfasurarii unor activitati remunerate, in folosul unor entitati, altele decat angajatorul/angajatorii la care se deruleaza activitatea de baza.
   Sintagma „venitul brut realizat lunar” cuprinde, fara sa se limiteze la acestea, urmatoarele:
   I. venituri in bani:
   a) salariile/indemnizatiile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit, indexari, compensari si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza;
   b) drepturile de solda lunara si alte drepturi acordate soldatilor si gradatilor voluntari;
  c) sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariu ori sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu, platite pentru: conditii deosebite de munca (conditii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfasurata in mediul rural, in zone izolate; munca prestata in schimbul de noapte; indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza; sporul de fidelitate si altele asemanatoare;
   d) sumele platite pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori legale, zile de repaus saptamanal, concedii platite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalarii pe post in cazul transferului, intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);
   e) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie;
   f) premiile anuale si cele din cursul anului, sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit;
   g) sumele platite conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase);
   h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca (bonusuri, stimulente, compensatii, indemnizatia pentru concediul de odihna neefectuat, precum si alte sume, reprezentand venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate in lunile in care asiguratii nu au prestat activitate salarizata);
    i) sumele rezultate prin „plata cu ora”, garzi, indemnizatii clinice;
   j) sumele acordate, potrivit legii, contractului colectiv de munca sau contractului individual de munca, in cazul incetarii raporturilor de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, a mandatului sau a calitatii de membru cooperator, ca urmare a concedierilor individuale ori colective, indiferent de denumirea, cuantumul si durata acordarii acestora;
    k) ajutoarele, asimilate prestatiilor sociale, acordate de catre angajator salariatilor sau altor persoane, datorita producerii unor evenimente sociale sau familiale, peste limita cheltuielilor sociale deductibile fiscal;
   l) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ (sindicate, asociatii, fundatii);
   m) cadourile in bani oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sau cu orice alta ocazie;
   n) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori; 
  o) indemnizatii de sedinta acordate, potrivit legii, membrilor comisiilor constituite la nivelul autoritatilor si institutiilor publice;
 p) sumele primite de catre diverse persoane fizice, altele decat cele autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente, ca urmare a desfasurarii unor activitati profesionale (cum ar fi cele din domeniul asigurarilor, marketingului, publicitatii, imobiliar etc.);
    r) sumele primite in baza unor conventii civile de prestari de servicii sau contracte de colaborare;
   s) orice alte venituri in bani care, conform prevederilor legale, nu sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale.

   II. venituri in natura:
   a) plata in natura a unei parti din salariu, sub forma unor facilitati acordate de angajator conform Codului muncii;
   b) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
   c) contravaloarea chiriei sau a unei parti din aceasta si, dupa caz, a utilitatilor, suportate de catre angajator, cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un pret mai mic decat pretul pietei;
   d) imprumuturi nerambursabile;
   e) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
   f) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;
   g) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scop personal;
   h) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

   (O.M.M.F.E.S. nr. 92 pentru modificarea Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin O.M.M.S.S. nr. 340/2001)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close