Baza lunara de calcul pentru contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj

    Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj este reprezentata de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19 din Legea nr. 76/2002, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
    a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la care se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
    b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
    c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit legii, de unitati;
    d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
    e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elementele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;
   g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte indemnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
   h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
   i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
   j) orice alte sume platite din fondul de salarii.
   Nu se includ in baza de calcul sumele reprezentand:
   a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
    b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;
    c) drepturi de autor;
   d) participarea salariatilor la profit;
   e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor;
   f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situatiile prevazute la art. 19 din legea nr. 76/2002, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.

   (Hotararea Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close