Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

    Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile referitoare la microintreprinderi.
    Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele mentionate anterior, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.
    Contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea in acest scop a declaratiei de mentiuni.
Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in cursul anului fiscal, inclusiv pentru stabilirea ponderii veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale, se vor lua in calcul veniturile care constituie baza impozabila: veniturile din orice sursa, din care se scad veniturile din variatia stocurilor, veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale, veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor, veniturile din provizioane, veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale, veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
    Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului in euro a veniturilor realizate de microintreprinderi este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia ii este aferent venitul respective.
    Impozitul pe profit datorat de contribuabil, incepand cu trimestrul in care s-au depasit limitele precizate anterior, reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respective.

    (Titlul IV – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele de aplicarea a legii nr. 571/2003)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close