Stabilirea deducerilor fiscale in vederea completarii Formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” pentru anul 2007

    In cadrul deducerilor fiscale se cuprind urmatoarele: amortizarea fiscala, cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta, rezerva legala deductibila, rezervele deductibile constituite de banci, fonduri de garantare, societati de credit ipotecar si cooperative de credit si alte sume deductibile.

    Amortizarea fiscala
   Trebuie retinut faptul ca in cazul unui mijloc fix amortizarea fiscala poate fi identica sau nu cu cea contabila. De asemenea, se pot folosi metode diferite in ceea ce priveste amortizarea contabila si cea fiscala. Pentru a considera deductibila amortizarea fiscala trebuie ca ea sa respecte prevederile art 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    In cazul amortizarii fiscale baza de calcul este valoarea fiscala a mijloacelor fixe. Aceasta este, pentru anul 2007, costul de achizitie, productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale. De asemenea, pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate in calcul si reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007, precum si partea ramasa neamortizata (legislatia nu prevede daca este vorba de partea neamortizata contabil sau partea neamortizata fiscal, dar, in opinia unor specialisti (Grigore Lacrita, Impactul fiscal al reevaluarii mijloacelor fixe, Revista Curierul fiscal, nr. 2/2008) este partea neamortizata fiscal) din reevaluarile contabile efectuate in perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006, evidentiate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recupereaza prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscala ramasa neamortizata la data reevaluarii.
    In cazul in care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se efectueaza reevaluari care determina o descrestere a valorii acestora se procedeaza la o scadere a rezervei din reevaluare in limita soldului creditor al rezervei, in ordinea descrescatoare inregistrarii rezervei, iar valoarea fiscala a terenurilor si valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza corespunzator. In aceste situatii, partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile ale perioadei in care se efectueaza operatiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.
    Amortizarea fiscala se calculeaza astfel:
    a) incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune;
    b) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;
    c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;
    d) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;
    e) amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila. Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza: din 5 in 5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta sau din 10 in 10 ani la saline;
    f) mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004;
    g) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei;
    h) in cazul autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare, amortizarea fiscala se calculeaza numai pentru cel mult un autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de functie.

    Cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta
Reprezinta cheltuielile cu dobanzile (aferente imprumuturilor primite de la persoane nespecializate in acordarea de credite) si diferentele de curs valutar pentru care se acorda deducere, dar momentul acordarii deducerii se amana ca urmare a depasirii nivelului stabilit pentru gradul de indatorare (3), pana in momentul in care gradul de indatorare devine inferior pragului (mai mic decat 3). Acestea e posibil sa fie deduse in anul 2007 (daca gradul de indatorare la 31 decembrie 2007 este mai mic de   3) sau sa fie reportate spre deducere in anii urmatorii (in acest caz se va majora suma cheltuielilor nedeductibile cu dobanzile sau diferentele de curs valutar aferenta anului 2007 – si reportata spre deducere in anii urmatori – cu aceeasi valoare cu cea inregistrata la deduceri). Nivelul cheltuielilor cu dobazile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta este dat de suma trecuta la randul 32 din declaratia aferent anului 2006.

    Rezerva legala deductibila
    La rubrica „Rezerva legala deductibila” se completeaza cu sumele reprezentand constituirea sau cresterea neta a rezervei legale, in perioada de raportare. Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

    Rezervele deductibile constituite de banci, fonduri de garantare, societati de credit ipotecar si cooperative de credit
    In cadrul acestei rubrici se trec sumele reprezentand rezerve, altele decat rezerva legala, constituite din profitul brut de catre societatile comerciale bancare, alte institutii de credit autorizate, societatile de credit ipotecar, fondurile de garantare si cooperativele de credit, potrivit actelor normative specifice de organizare si functionare.

    (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul presedintelui ANAF nr. 101/2008)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close