Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate

    Pot depune cerere pentru emiterea unei solutii fiscale contribuabilii inregistrati la organele fiscale. Solutia fiscala se emite ca urmare a cererii adresate de catre contribuabil Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

   Anterior depunerii cererii de emitere a unei solutii fiscale si a documentatiei, contribuabilul poate solicita in scris Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o discutie preliminara in vederea stabilirii existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea unei solutii fiscale. Cererea pentru discutia preliminara va contine informatii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului si ale reprezentantului legal, precum si o scurta prezentare a obiectului discutiei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala va comunica in scris contribuabilului data, ora, locul si numele persoanelor care vor participa la discutia preliminara. Ca urmare a discutiei preliminare, se va stabili numarul de solutii fiscale necesare reglementarii situatiei fiscale de fapt viitoare.

   Tariful de emitere a unei solutii fiscale se achita in lei si este in valoare de 1.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii.

   Cererea pentru emiterea solu?iei fiscale trebuie s? con?in? datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal ?i prezentarea st?rii de fapt viitoare pentru care se solicit? emiterea acesteia. O cerere poate con?ine prezentarea mai multor st?ri de fapt viitoare pentru care se solicit? solu?ii fiscale. Cererea va fi înso?it? de documenta?ia aferent? ?i dovada achit?rii tarifului de emitere.

   Documenta?ia pentru emiterea solutiilor fiscale trebuie sa contina urmatoarele informatii:
   a) situatia detaliata privind activitatea contribuabilului, in prezent si in viitor;
   b) prezentarea completa a starilor de fapt viitoare pentru care se solicita solutii fiscale, insotita de descrierea motivelor de fapt si a temeiului de drept;
   c) obligatiile fiscale pentru care se solicita solutii fiscale;
   d) punctul de vedere al contribuabilului cu privire la reglementarea fiscala a situatiilor de fapt viitoare prezentate in cerere;
   e) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea solutiilor fiscale;
   f) declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea informatiilor furnizate prin cerere si a documentatiei prezentate;
   g) acte administrative, acte de control sau alte acte emise in legatura cu cazul descris pentru care se solicita solutii fiscale;
   h) prezentarea altor elemente considerate relevante de contribuabil.

   Documentatia pentru emiterea solutiei fiscale va fi depusa la Agentia Nationala de Administrare Fiscala in doua exemplare. In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana efectuate de traducatori autorizati. Documentatia depusa va fi indosariata, respectiv paginile vor fi numerotate si insotite de opis.
Documentatia care este disponibila si in format electronic va fi depusa intr-un format accesibil, stabilit de comun acord cu administratia fiscala. In cazul in care ulterior contribuabilul completeaza documentatia cu elemente suplimentare, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia cu care sunt in legatura, dupa caz.

   In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii administratiei fiscale, la cererea acesteia.

   Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se respinge in urmatoarele situatii:
   a) cererea contribuabilului nu contine cel putin una din informatiile solicitate (au fost mentionate anterior);
   b) documentatia nu este prezentata respectand cerintele prezentate anterior;
   c) faptele prezentate sunt aceleasi cu cele descrise de contribuabil intr-o cerere anterioara pentru care s-a respins cererea pentru emiterea unei solutii fiscale;
   d) daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris;
   e) daca exista informatii reale ca faptele declarate ascund o alta situatie de fapt sau de drept;
   f) contribuabilul nu a prezentat dovada achitarii tarifului pentru emiterea solutiei fiscale.
   Respingerea cererii se comunica in scris contribuabilului de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere.

   Solutia fiscala contine urmatoarele elemente:
   a) denumirea organului fiscal emitent;
   b) data la care a fost emisa si data de la care isi produce efectele;
   c) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al solutiei fiscale;
   d) obiectul solutiei fiscale; 
   e) motivul de fapt;
   f) temeiul de drept;
   g) precizari privind categoria obligatiilor fiscale pentru care s-a emis solutia fiscala si tratamentul fiscal aplicabil acestora;
   h) mentiunea ca solutia fiscala emisa produce efecte numai fata de contribuabilul solicitant si pentru starea de fapt viitoare pentru care a fost emisa;
   i) interpretarile contribuabilului si ale administratiei fiscale cu privire la reglementarea fiscala a starii de fapt viitoare, exprimate in perioada de emitere a solutiei fiscale.

   (Procedura stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 529/2007)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close