Procedura de emitere a acordului de pret in avans (I)

   Pot solicita emiterea unui acord contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate. Acordul poate fi modificat la solicitarea contribuabilului.

   Anterior depunerii cererii de emitere/modificare a unui acord si a documentatiei, contribuabilul poate solicita in scris Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o discutie preliminara in vederea stabilirii existentei starii de fapt viitoare pentru incheierea unui acord sau, dupa caz, a conditiilor pentru modificarea acordului. Cererea pentru discutia preliminara va contine informatii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului si ale reprezentantului legal, precum si suficiente informatii in legatura cu obiectul discutiei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala va comunica in scris contribuabilului data, ora, locul si numele persoanelor care vor participa la discutia preliminara.

   Depunerea unei cereri pentru emiterea/modificarea unui acord este conditionata de achitarea, in lei, a tarifului de emitere/modificare, dupa cum urmeaza:
   a) pentru marii contribuabili:
   – tariful de emitere a acordului este in valoare de 20.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii;
   – tariful de modificare a acordului este de 15.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii;
b) pentru celelalte categorii de contribuabili:
   – tariful de emitere a acordului este in valoare de 10.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii. In cazul in care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul a 4.000.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, sau contribuabilul este incadrat in categoria „mari contribuabili” in perioada de valabilitate a acordului, tariful de emitere este cel prevazut pentru mari contribuabili;
   – tariful de modificare a acordului este de 6.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii. In cazul in care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul a 4.000.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, sau contribuabilul este incadrat in categoria „mari contribuabili” in perioada de valabilitate a acordului, tariful de emitere este cel prevazut pentru mari contribuabili;
   Stabilirea valorii consolidate a tranzactiilor incluse in acord se efectueaza la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului. Diferenta tarifului de emitere/modificare, acolo unde este cazul, se achita la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului in care se constata depasirea plafonului sau incadrarea la categoria „mari contribuabili”. Neachitarea diferentei tarifului de emitere/modificare duce la anularea acordului.

   Cererea pentru emiterea unui acord trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal si prezentarea starii de fapt viitoare pentru care se solicita emiterea acordului. Cererea va fi insotita de documentatia aferenta tranzactiei/tranzactiilor intre persoane afiliate pentru care se solicita acordul si de dovada efectuarii platii tarifului de emitere. In vederea obtinerii unui acord, prin documentatie, contribuabilul prezinta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o propunere privind metoda de calcul al preturilor de transfer ce urmeaza a fi practicate. Prin acord se stabileste metoda de calcul al preturilor de transfer conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Documentatia pentru emiterea unui acord trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
   a) structura organizatorica a grupului, legala si operationala, inclusiv participatiile, istoricul si datele financiare referitoare la acesta;
   b) descrierea generala a activitatii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbarile din strategia de afaceri fata de anul fiscal precedent;
   c) descrierea implementarii si aplicarii metodologiei preturilor de transfer in cadrul grupului, daca este cazul;
   d) prezentarea generala a tranzactiilor intre persoane afiliate:
– modul de tranzactionare;
– modul de facturare;
– contravaloarea tranzactiilor;
   e) descrierea generala a functiilor si riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbarile intervenite in acest sens fata de anul precedent;
   f) prezentarea detinatorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) si redeventele platite sau primite;
   g) prezentarea detaliata a tranzactiilor, produselor, afacerilor sau intelegerilor care vor fi acoperite prin acord;
   h) analiza comparativa:
   – caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
   – analiza functionala (functii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
   – termenii contractuali;
   – circumstantele economice;
   – strategii de afaceri specifice;
   i) prezentarea informatiilor cu privire la tranzactii comparabile externe sau interne;
   j) prezumtiile critice care pot afecta pretul de transfer aferent tranzactiei sau valabilitatea acordului;
   k) persoanele afiliate si sediile permanente ale acestora implicate in aceste tranzactii sau intelegeri;
   l) autoritatile din alte state carora li s-a solicitat sa participe la emiterea acordului, in situatia in care acordul este bilateral sau multilateral;
   m) o descriere a metodologiei propuse de preturi de transfer, respectiv criteriile de selectie a acesteia;
   n) perioada ce va fi acoperita prin acord;
   o) descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil; 
  p) declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea informatiilor furnizate prin cerere si documentatia prezentata; 
   r) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea unui acord.
   (Procedura stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 529/2007)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close