Regimul special de scutire de TVA pentru intreprinderile mici

   Persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa.
   Cifra de afaceri care serveste drept referinta este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) C.fisc., daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
   a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din C.fisc., efectuate de persoana impozabila;
   b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) C.fisc.
   Persoana impozabila care indeplineste conditiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.
   O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare.
   Pentru persoana impozabila care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
   Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 C.fisc., in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa, conform art. 153 C.fisc.
   Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de incadrare in categoria platitorilor de TVA, persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire.
   Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:
   a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor;
   b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;
   c) este obligata sa mentioneze pe orice factura o referire la regimul special de scutire (sau articolul din Codul fiscal – art. 152), pe baza careia se aplica scutirea.

   (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close