Locul importului de bunuri din punct de vedere al TVA

   Locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile când intra pe teritoriul comunitar.
   Prin exceptie, atunci când bunurile, care nu se afla in libera circulatie, sunt plasate, la intrarea in Comunitate, in unul dintre regimurile sau situatiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 (sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import; sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar; sa fie introduse intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber; sa fie plasate in regim de antrepozit vamal; sa fie plasate in regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import; sa fie plasate in regim de tranzit vamal extern; sa fie admise in apele teritoriale: pentru a fi incorporate pe platforme de forare sau de productie, in scopul construirii, repararii, intretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la continent sau pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie), locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul statului membru in care bunurile inceteaza sa mai fie plasate in astfel de regimuri sau situatii.

   Atunci când bunurile la care se face referire in art. 131 lit. b) (bunuri provenite dintr-un teritoriu tert, aflat in teritoriul vamal al Comunitatii, dar neaflat in terioriul de TVA al Comunitatii), care se afla in libera circulatie la intrarea in Comunitate, sunt in una dintre situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate in Comunitate, in sensul art. 131 lit. a), sa beneficieze de unul dintre regimurile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul caruia se incheie aceste regimuri sau aceasta procedura.

   (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close