Acte normative noi – 5 mai 2007

   In M. Of. nr. 345 din 5 mai 2007 a fost publicat Ordinul nr. 716 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru intocmirea programului de lucru.
 

  Din cuprins:

   Art. 1. (1) Se aproba modelul Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si Instructiunile pentru intocmirea programului de lucru, prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. (1) Programele de lucru ale fabricilor de alcool etilic/distilate se aproba de Directia tehnici de vamuire si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
(2) Declaratiile privind programele de lucru prevazute la alin. (1) se depun la Directia tehnici de vamuire si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor in vederea aprobarii, cu cel putin 15 zile inainte de punerea in aplicare a acestora.
   Art. 3. Programele de lucru ale fabricilor de alcool etilic/distilate aprobate se comunica antrepozitarilor autorizati, directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale in raza carora functioneaza instalatiile de fabricatie alcool etilic/distilate autorizate, Directiei supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si Directiei antifrauda fiscala si Garzii Financiare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   Art. 4. Programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate constituie declaratie facuta pe propria raspundere a antrepozitarului. Orice modificare, de orice natura, a programului de lucru trebuie adusa la cunostinta Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal in termen de 24 de ore de la producerea acesteia.
   Art. 5. (1) Functionarea instalatiei de fabricatie alcool etilic/distilate fara un program de lucru aprobat, precum si nerespectarea programului de lucru aprobat se sanctioneaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Titularii autorizatiilor de antrepozit fiscal au obligatia sa permita accesul reprezentantilor cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare fiscala, Autoritatii Nationale a Vamilor si Garzii Financiare in orice moment, atât timp cât autorizatia este valida, chiar daca antrepozitul se afla in afara programului de lucru. Accesul in antrepozitele fiscale in afara programului de lucru se realizeaza in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de autorizare si functionare, precum si a modului de valorificare a produselor accizabile aflate sub supraveghere fiscala, potrivit prevederilor legale in domeniu.
   Art. 6. Oprirea instalatiei de fabricatie, datorata unor cauze tehnice, pe o durata mai mare de 24 de ore, constatata prin proces-verbal intocmit de supraveghetorul fiscal impreuna cu reprezentantii antrepozitarului, implica intocmirea unui nou program de lucru si supunerea lui spre aprobare, daca oprirea instalatiei necesita o modificare a perioadelor viitoare de functionare a instalatiei prevazute in programul de lucru aprobat.
    Art. 7. (1) Programul de lucru se suspenda pe perioada in care autorizatia de antrepozit fiscal este suspendata. 
  (2) Revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal implica retragerea aprobarii programului de lucru.
   (3) In cazul in care efectele juridice ale deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal sunt suspendate potrivit legii, antrepozitarul este obligat sa detina un nou program de lucru ce va fi aprobat.
   Art. 8. (1) Programele de lucru aprobate pâna la data intrarii in vigoare a prezentului ordin ramân valabile pâna la data pentru care au fost aprobate si se transmit de Directia antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la Directia tehnici de vamuire si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
   (2) Programele de lucru aflate in curs de aprobare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi solutionate potrivit art. 2.
   Art. 9. Directia antifrauda fiscala si Garda Financiara din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia tehnici de vamuire si tarif vamal si Directia supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 10. Prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare fiscala nr. 107/2005 pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool/distilate de origine agricola si a Instructiunilor pentru intocmirea programului de lucru, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 mai 2005, se abroga.
   Art. 11. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vezi Anexa nr. 1

Vezi Anexa nr. 2

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close