Evidenta TVA: Jurnalul pentru vanzari, Jurnalul pentru cumparari, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primate in scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari asupra acestora

   In M. Of. nr. 3645 din 13 mai 2008 a fost publicat Ordinul nr. 1372 al ministrului economiei si finantelor privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

   Continutul ordinului este urmatorul:

   Art. 1. (1) In conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, au obligatia sa tina evidente corecte si complete:
   a) persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru operatiunile efectuate in desfasurarea activitatii lor economice, pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum si pentru orice alta operatiune reglementata la titlul VI din Codul fiscal;
   b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, in scopul desfasurarii oricarei operatiuni, pentru operatiunile respective;
  c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achizitiile intracomunitare;
   d) asociatul care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti, in cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila, pentru operatiunile realizate de respectiva asociatie in participatiune.
   (2) In sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidentele si alte documente similare se vor intocmi de catre fiecare persoana impozabila astfel incat sa cuprinda cel putin elementele prevazute pentru fiecare dintre acestea la pct. 79 din Normele metodologice date in aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Documentele prevazute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate.
   (4) Modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse in anexele nr. 1-4.
   Art. 2. (1) Documentele prevazute la art. 1 se pot intocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, dupa caz.
   (2) Documentele prevazute la art. 1 se pot stoca prin orice metode si in orice loc, in urmatoarele conditii:
   a) locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia celor intocmite prin mijloace electronice, care pot fi pastrate in orice loc, daca pe perioada stocarii:
   1. se garanteaza accesul on-line la datele respective;
   2. se garanteaza integritatea continutului documentelor respective;
   b) in cazul stocarii prin mijloace electronice, aceste documente sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nicio intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.
   Art. 3. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare.
   Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Noul ordin a eliminat o parte din prevederile art 1, alin 2 al Ordinului 2217/2006, prevederi care oricum se suprapuneau peste prevederile din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Astfel, in OMEF nr. 1372/2008 nu se mai repeta ce informatii trebuie continute in documentele de evidenta, ci se face trimitere direct la Normele de aplicare ale Codului fiscal.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close