Evidenta TVA

   In data de 14 mai am postat pe site informatii cu privire la reglementarile stipulate in OMEF nr. 1372/2008. Prin acest ordin, dupa cum am mentionat si in stirea anterioara, au fost eliminate prevederile art. 1 alin. (2) al Ordinului nr. 2217/2006, prevederi care oricum se suprapuneau peste prevederile din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Astfel, in OMEF nr. 1372/2008 nu se mai repeta ce informatii trebuie continute in documentele de evidenta, ci se face trimitere direct la Normele de aplicare ale Codului fiscal.

   In continuare prezentam informatiile necesare evidentei TVA, conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

   Fiecare persoana impozabila va tine urmatoarele evidente si documente:
   a) evidente contabile ale activitatii sale economice;

   b) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta si legate de activitatea sa economica;

   c) facturile sau alte documente primite si legate de activitatea sa economica;

   d) documentele vamale si, dupa caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitara si achizitia intracomunitara de bunuri realizate de respectiva persoana;

   e) facturile si alte documente emise sau primite de respectiva persoana pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, achizitiilor intracomunitare sau importurilor;

   f) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabila sau de alta persoana in contul acesteia in afara Romaniei dar in interiorul Comunitatii pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (12) lit. f)-h) ( f) prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile, care implica lucrari asupra bunurilor corporale efectuate in statul membru in care se termina expedierea sau transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din Romania de la care fusesera expediate sau transportate initial; g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in scopul prestarii de servicii in statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita in Romania; h) utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, in conditiile in care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, in vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.) din Codul fiscal, precum si pentru alte situatii in care se aplica masuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
   Registrul nontransferurilor va cuprinde: denumirea si adresa primitorului, un numar de ordine, data transportului bunurilor, descrierea bunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate, valoarea bunurilor transportate, data transportului bunurilor care se intorc dupa prelucrare sau expertiza, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora si o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu aceste operatiuni, dupa caz, precum si data emiterii acestor documente. Nu trebuie completat acest registru pentru urmatoarele bunuri:
   1. mijloacele de transport inmatriculate in Romania;
   2. paleti, containere si alte ambalaje care circula fara facturare;
   3. bunurile necesare desfasurarii activitatii de presa, radiodifuziune si televiziune;
   4. bunurile necesare exercitarii unei profesii sau meserii daca: 
   – pretul sau valoarea normala pe fiecare bun in parte nu depaseste nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat in alt stat membru si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 7 zile in afara Romaniei; sau
  –  pretul sau valoarea normala pe fiecare bun in parte nu depaseste nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat in alt stat membru si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 24 de luni in afara Romaniei;
   5. computerele portabile si alt material profesional similar care este transportat in afara Romaniei in cadrul unei deplasari de afaceri de catre personalul unei entitati economice sau de catre o persoana fizica autorizata;

   g) un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au fost transportate din alt stat membru al Comunitatii in Romania sau care au fost importate in Romania sau achizitionate din Romania de o persoana impozabila nestabilita in Romania si care sunt date unei persoane impozabile in Romania in scopul expertizarii sau pentru lucrari efectuate asupra acestor bunuri in Romania, cu exceptia situatiilor in care prin ordin al ministrului economiei si finantelor nu se impune o asemenea obligatie. Registrul bunurilor primite nu trebuie tinut in cazul bunurilor care sunt plasate in regimul vamal de perfectionare activa.
   Acest registru va cuprinde:
   1. denumirea si adresa expeditorului;
   2. un numar de ordine;
   3. data primirii bunurilor;
   4. descrierea bunurilor primite;
   5. cantitatea bunurilor primite;
   6. data transportului bunurilor transmise clientului dupa expertizare sau prelucrare;
   7. cantitatea si descrierea bunurilor care sunt returnate clientului dupa expertizare sau prelucrare;
   8. cantitatea si descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului;
   9. o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu serviciile prestate, precum si data emiterii acestor documente.

   Jurnalele pentru vanzari si pentru cumparari, registrele, evidentele si alte documente similare ale activitatii economice a fiecarei persoane impozabile se vor intocmi astfel incat sa permita stabilirea urmatoarelor elemente:
   a) valoarea totala, fara taxa, a tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate de aceasta persoana in fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:
   1. livrarile intracomunitare de bunuri scutite;
   2. livrari/prestari scutite de taxa sau pentru care locul livrarii/prestarii este in afara Romaniei;
   3. livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii taxabile si carora li se aplica cote diferite de taxa;
   b) valoarea totala, fara taxa, a tuturor achizitiilor pentru fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:
   1. achizitii intracomunitare de bunuri;
   2. achizitii de bunuri/servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei; 
   3. achizitii de bunuri, inclusiv provenite din import, si de servicii, taxabile, carora li se aplica cote diferite de taxa;
   c) taxa colectata de respectiva persoana pentru fiecare perioada fiscala;
   d) taxa totala deductibila si taxa dedusa pentru fiecare perioada fiscala; 
   e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioada fiscala, a taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic si al ajustarilor efectuate, atunci cand dreptul de deducere se exercita pe baza de pro-rata, evidentiind distinct:
  1. taxa dedusa;
  2. taxa nededusa;
  3. taxa dedusa pe baza de pro-rata.

  Documentele mentionate anterior nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Fiecare persoana impozabila poate sa-si stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie sa contina informatiile minimale stabilite si sa asigure intocmirea decontului de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.

   In cazul asocierilor in participatiune sau al altor asocieri tratate drept asocieri in participatiune, drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata prevazute de titlul VI al Codului fiscal revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti. Prin drepturi si obligatii legale se intelege printre altele, dreptul de a exercita deducerea taxei pentru achizitii conform prevederilor art. 145-1471 din Codul fiscal, obligatia de a emite facturi catre beneficiar si de a colecta taxa in cazul operatiunilor taxabile. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care asociatul care contabilizeaza veniturile si cheltuielile efectueaza achizitiile asocierii pe numele sau si emite facturi in nume propriu catre terti pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii obtinute de asociere, urmand ca veniturile si cheltuielile sa fie atribuite fiecarui asociat corespunzator cotei de participare in asociere. Daca membrii asociati actioneaza in nume propriu fata de terti si fata de ceilalti membri asociati, fiecare persoana va fi tratata drept o persoana impozabila separata si tranzactiile respective se impoziteaza distinct in conformitate cu regulile stabilite la titlul VI al Codului fiscal.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close