TVA – masuri de simplificare privind bunurile vandute in regim de consignatie sau bunuri puse la dispozitia clientului

   Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. In sensul prevederilor TVA, contractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste bunuri. Consignatarul actioneaza in nume propriu dar in contul consignantului cand livreaza bunurile catre cumparatori.

   Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, prin care transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, in principal pentru a le utiliza in procesul de productie.

   Bunuri trimise in Romania

   Daca nu se aplica masurile de simplificare in domeniul TVA (prezentate mai jos), atunci cand un bun este trimis in Romania dintr-un alt stat membru in cadrul unui contract de consignatie sau al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, furnizorul care nu este stabilit si nici inregistrat in scopuri de TVA in Romania:
   a) realizeaza un transfer in statul membru de origine;
   b) realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in Romania;
   c) realizeaza o livrare de bunuri care are loc in Romania, atunci cand consignatarul livreaza ulterior la randul sau bunurile cumparatorului sau cand bunurile din stocul la dispozitia clientului intra efectiv in posesia clientului;
   d) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal pentru a realiza operatiunile prevazute la lit. b), sau dupa caz, lit. c).

   Pentru a diminua problemele de natura practica in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA in Romania a furnizorilor ce trimit bunuri in Romania in cadrul unui contract de consignatie sau stocuri la dispozitia clientului, se aplica masurile de simplificare daca:
   a) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, sunt inregistrati in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal;
   b) statul membru de origine nu considera mutarea acestor bunuri ca transfer, sau aplica un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania;
   c) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, din Romania, sunt cunoscuti de catre furnizor atunci cand bunurile sunt transportate din alt stat membru in Romania.

   Se considera ca furnizorul nu a realizat o achizitie intracomunitara asimilata in Romania in momentul sosirii bunurilor ce au fost trimise in cadrul unui contract de consignatie sau al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, iar eventuala restituire a bunurilor respective in statul membru din care au provenit, nu va fi considerata transfer in sensul TVA.

   Vanzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul la dispozitia caruia au fost puse bunurile este considerata:
   a) o livrare intracomunitara, din punctul de vedere al furnizorului, pe care acesta trebuie sa o declare ca atare in statul membru din care au fost transportate bunurile;
   b) o achizitie intracomunitara, din punctul de vedere al consignatarului sau al cumparatorului bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, pe care consignatarul sau cumparatorul bunurilor trebuie sa o declare ca atare in Romania.

   Consignatarul si cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, trebuie sa emita documentele prevazute la art. 1551 din Codul fiscal si sa tina un registru special in care sa raporteze:
   a) data sosirii, denumirea si cantitatea bunurilor primite;
   b) data livrarii locale a acestor bunuri in Romania, cu o trimitere la factura sau la alt document emis;
   c) data transportului de bunuri care nu au fost achizitionate si care se restituie in statul membru de unde au provenit, precum si natura si cantitatea acestor bunuri;
   d) numele, adresa si datele de identificare ale fiecarui furnizor.

    Bunuri trimise din Romania

   In cazul bunurilor transportate din Romania in alt stat membru in cadrul unui contract de consignatie sau al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, daca nu se aplica masurile de simplificare, furnizorul:
    a) realizeaza un transfer in Romania, operatiune asimilata livrarii intracomunitare de bunuri;
   b) realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru de sosire a bunurilor;
   c) realizeaza o livrare de bunuri ce are loc in statul membru de sosire a bunurilor catre consignatar, atunci cand consignatarul livreaza bunurile clientului, pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, sau catre cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, atunci cand clientul intra efectiv in posesia bunurilor;
   d) trebuie, in principiu, sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in statul membru de sosire a bunurilor, pentru a realiza operatiunile mentionate la lit. lit. b) sau, dupa caz, lit. c).

   Pentru a diminua problemele de natura practica legate de inregistrarea in scopuri de TVA in celalalt stat membru a furnizorului, se aplica sistemul de simplificare daca:
   a) statul membru de sosire nu considera sosirea bunurilor ca o achizitie intracomunitara asimilata sau aplica un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania;
   b) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, din celalalt stat membru sunt cunoscuti de catre furnizor atunci cand bunurile sunt transportate din Romania in statul membru de sosire a bunurilor si sunt inregistrati in scopuri de TVA in respectivul stat membru.

    Masurile de simplificare presupun ca vanzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, este considerata ca fiind:
   a) o livrare intracomunitara pe care furnizorul trebuie sa o declare ca atare in Romania; 
   b) o achizitie intracomunitara in statul membru de destinatie, pe care consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, trebuie sa o declare ca atare in celalalt stat membru.

   Transportul bunurilor in celalalt stat membru, fara sa existe o tranzactie propriu-zisa, trebuie raportat de catre furnizor in registrul non-transferurilor si daca ulterior bunurile sunt cumparate, trebuie sa se faca o mentiune in registrul non-transferurilor cu privire la factura emisa pentru aceasta livrare intracomunitara de bunuri. Eventuala restituire in Romania a bunurilor respective din statul membru in care au fost transportate, nu va fi considerata transfer in acel stat membru si nicio achizitie intracomunitara asimilata in Romania, fiind consemnata doar in registrul de nontransferuri.

    OMFP nr. 2216/2006 publicat in M. Of. nr. 1040 din 28 decembrie 2006

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close