Documentele necesare pentru justificarea scutirii de TVA in cadrul achizitiilor intracomunitare

   Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica, altele decat livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi si a livrarilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, se justifica pe baza urmatoarelor documente:
   a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

   b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;

    si, dupa caz,

   c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

   In cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, scutirea de taxa se justifica prin:
   a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, prin contractul de vanzare/cumparare;

   b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sau, dupa caz, prin dovada inmatricularii mijlocului de transport nou in statul membru de destinatie.

   In cazul livrarilor intracomunitare de produse accizabile, cu exceptia livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica si a livrarilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) ori art. 16 din Directiva Consiliului 92/12/CEE din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si detinerea, circulatia si controlul acestor produse, scutirea de taxa se justifica prin:
   a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;

   b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;
si, dupa caz,

   c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

   In cazul livrarilor intracomunitare asimilate transferilor de bunuri, scutirea de taxa se justifica (cu exceptia cazurilor prevazute pentru livrarile intracomunitare de bunuri) pe baza urmatoarelor documente:
   a) autofactura prevazuta la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;
   b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

   Justificarea scutirilor se face, de regula, in momentul in care este emisa o factura pentru operatiunea in cauza.
   Totusi, pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisa factura. Daca factura nu este emisa in termenul prevazut de lege, termenul de 90 de zile mentionat anterior va incepe din data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

   (OMEF nr. 2421/2007, publicat in M. Of. nr. 887/2007)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close