Elemente ce nu se cuprind in baza de impozitare a TVA

   Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:

   a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei.
   Acestea nu se cuprind in baza de impozitare a taxei daca sunt acordate de furnizor/prestator direct in beneficiul clientului la momentul livrarii/prestarii si nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau livrari. In acest scop in factura emisa se va consemna contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor livrate, fara taxa, iar pe un rand separat se va inscrie suma cu care este redusa baza impozabila, care se scade. Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra diferentei rezultate.
In cazul reducerilor de pret acordate consumatorului final pe baza de cupoane valorice de catre producatorii/distribuitorii de bunuri in cadrul unor campanii promotionale, se considera ca aceste reduceri sunt acordate si in beneficiul comerciantilor care au acceptat aceste cupoane valorice de la consumatorii finali, chiar daca in circuitul acestor bunuri de la producatori/distribuitori la comercianti s-au interpus unul sau mai multi intermediari cumparatori-revanzatori. Cupoanele valorice trebuie sa contina minimum urmatoarele elemente:
   1) numele producatorului/distribuitorului care acorda reducerea de pret in scopuri promotionale;
   2) produsul pentru care se face promotia; 
   3) valoarea reducerii acordate, in suma globala, care contine si taxa pe valoarea adaugata aferenta reducerii, fara a fi mentionata distinct in cupon;
   4) termenul de valabilitate al cuponului;
   5) mentiunea potrivit careia cupoanele pot fi utilizate numai in magazinele agreate in desfasurarea promotiei in cauza;
   6) instructiunile privind utilizarea acestor cupoane;
   7) denumirea societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice, daca este cazul.

   b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate

   c) dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere

   d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare
   Ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb, fara facturare, nu se includ in baza de impozitare a taxei, chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale, fara taxa. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale.
   Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale, cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. In termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor, pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite, se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de 1 an calendaristic.

   e) sumele achitate de furnizor sau prestator, in numele si in contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane.
   Sumele achitate de furnizor/prestator in numele si in contul clientului reprezinta sumele achitate de o persoana, furnizorul/prestatorul, pentru facturi emise pe numele clientului. Emiterea facturii de decontare este optionala, in functie de cele convenite de parti in vederea recuperarii sumelor achitate. In situatia in care partile convin sa isi deconteze sumele achitate pe baza facturii de decontare, taxa nu va fi mentionata distinct, fiind inclusa in totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite clientului insotita de factura achitata in numele clientului si emisa pe numele acestuia din urma. Furnizorul/prestatorul nu exercita dreptul de deducere pentru sumele achitate in numele clientului si nu colecteaza taxa pe baza facturii de decontare. De asemenea, furnizorul/prestatorul nu inregistreaza aceste sume in conturile de cheltuieli, respectiv de venituri. Clientul isi va deduce in conditiile legii taxa pe baza facturii care a fost emisa pe numele sau, factura de decontare fiind doar un document care se anexeaza facturii achitate.

  (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close