Declararea contribuabililor inactivi

   ATENTIE: este extrem de important sa consultati lista contribuabililor inactivi, cel putin din urmatoarele considerente:

   Art. 11 alin. (11) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal: Autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

   Art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

   Art. 21 alin. (4) lit. r) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: … r) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

   Art. 153 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: … De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in evidenta speciala si in lista contribuabililor inactivi.
   si ordinul presedintelui ANAF nr. 819/2008: La publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, cu aceeasi data se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse in lista.

   Ordinul presedintelui ANAF nr. 819 din data de 29.05.2005 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi publicat in M. Of. nr. 404.

   Din prevederile ordinului:

   Sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii care le-au infiintat raman inactivi.

   Declararea contribuabililor inactivi se face cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

   La publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, cu aceeasi data se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse in lista.

   Evidenta contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea “Informatii publice”.

   Procedura privind declararea contribuabililor inactivi

   A. Aspecte generale
   Contribuabilii declarati inactivi: conform art 78 alin 5 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in evidenta contribuabililor declarati inactivi, parte componenta a Registrului contribuabililor, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
  – nu au depus nicio declaratie la doua termene de declarare consecutive;
   – nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

   Declaratiile la care se face referire sunt:
   – formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”
   – formularul 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”
   – formularul 103 “Declaratie privind accizele”
   – formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”
   – formularul 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”
   – formularul 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”
   – formularul 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.
   Data declararii contribuabililor inactivi este data publicarii in M. Of., Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

   Reactivarea: contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
   – li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;
   – si-au indeplinit toate obligatiile declarative.

   Data reactivarii : reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face incepand cu data publicarii in M. Of., Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati.

   B. Procedura privind inscrierea contribuabililor in evidenta contribuabililor inactivi

   Periodicitatea derularii procedurii : lunar

   Activitati si termene:

   1. In termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili.

   ATENTIE – in cazul in care sunteti in situatia de a fi declarati inactivi veti primi o notificare

   2. In termen de 15 zile de la data transmiterii notificarilor, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminand din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.

   ATENTIE – prin depunerea declaratiilor in urma notificarii (in termen de 15 zile de la notificare) sunteti eliminati din lista contribuabililor declarati inactivi ce va fi publicata in M. Of. prin Ordin al presedintelui ANAF – prima posibilitate de a evita inscrierea in lista contribuabililor inactivi

   In intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi se au in vedere urmatoarele:
   a) se selecteaza numai acei contribuabili care, la doua termene de declarare consecutive, nu si-au indeplinit niciuna dintre obligatiile declarative inscrise in vectorul fiscal;
   b) nu se selecteaza sediile secundare ale contribuabililor care au numai obligatii de declarare a impozitului pe venitul din salarii.

   Lista contribuabililor inactivi contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
   a) denumirea contribuabilului;
   b) codul de identificare fiscala;
   c) domiciliul fiscal; 
  d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

   In maximum 5 zile de la expirarea termenului de 15 zile de la data trimiterii notofocarilor, listele cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi se transmit Directiei generale de tehnologia informatiei.

   In termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala de tehnologia informatiei intocmeste Lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, consolidata la nivelul intregii tari, si o transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, in vederea elaborarii proiectului de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea acestei liste.

   Proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a ANAF, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

    La data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, Directia generala de tehnologia informatiei transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, inscrisi in evidentele lor fiscale.

   In termen de maximum 5 zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, organul fiscal competent transmite fiecarui contribuabil din lista, aflat in competenta sa de administrare, cate o notificare privind includerea in lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru evitarea acestui fapt – a doua posibilitate de a evita inscrierea pe lista contribuabililor inactivi.

   In termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, organele fiscale competente transmit Directiei generale de tehnologia informatiei lista finala a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.
Pentru intocmirea listei finale, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil inscris in lista, daca sunt indeplinite, in continuare, conditiile pentru a fi declarat inactiv.

   Dupa primirea listei finale a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor asigura parcurgerea etapelor de aprobare si publicare in M. Of., Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

   C. Procedura privind scoaterea contribuabililor din evidenta contribuabililor declarati inactivi

   Periodicitatea: lunar

   Activitati si termene

   In prima zi a fiecarei luni, organul fiscal competent intocmeste, pentru luna precedenta, lista contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, structurata pe doua sectiuni: 
   – sectiunea I – contribuabilii declarati inactivi care indeplinesc conditiile de reactivare;
   – sectiunea II – contribuabilii declarati inactivi prin eroare materiala.

   Pentru fiecare contribuabil inscris in Lista contribuabililor declarati inactivi se verifica daca sunt indeplinite conditiile de reactivare. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil in parte, in afara datelor de identificare ale acestuia, motivatia propunerii de reactivare. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.

   Dupa aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, cu cele doua sectiuni, care contine urmatoarele informatii:
   a) denumirea contribuabilului;
   b) codul de identificare fiscala;
   c) domiciliul fiscal;
  d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

   Lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati se transmite Directiei generale de tehnologia informatiei pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni.

   Directia generala de tehnologia informatiei transmite lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare si publicare in M. Of., Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati.

   La data reactivarii unui contribuabil se reactiveaza toate sediile secundare care apartin respectivului contribuabil.

   D. Publicarea evidentei contribuabililor declarati inactivi pe pagina de internet a ANAF   Se constituie, ca sectiune in cadrul Registrului contribuabililor, evidenta contribuabililor inactivi, cu urmatoarea structura:
   – denumirea contribuabilului;
   – codul de identificare fiscala;
   – domiciliul fiscal;
   – data la care a fost declarat inactiv (zz/ll/aa);
   – perioada pentru care a fost declarat inactiv (de la zz/ll/aa la zz/ll/aa), care se completeaza numai pentru contribuabilii reactivati.

   In cazul contribuabililor care au sedii secundare, in evidenta se inscriu si sediile secundare inregistrate fiscal.

    In doua zile lucratoare de la data publicarii in M. Of., Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, respectiv a Listei contribuabililor reactivati, se actualizeaza evidenta contribuabililor inactivi.

   Evidenta contribuabililor declarati inactivi, astfel intocmita, se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

1 comentariu to “Declararea contribuabililor inactivi”

  1. buibas mihaela spune:

    asi dori sa primesc lista cu contribuabili declarati inactivi pentru ca si noi am primit o notificare prin care ni se comunica ca am fost declarati inactivi pentru s.c monica prod .srl

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close