Acte normative noi – 6 iunie 2008

   In M. Of. nr. 427 a fost publicata Circulara nr. 16 a BNR privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna iunie 2008 – Pentru luna iunie 2008 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 9,75% pe an.

   In M. Of. nr. 428 a fost publicat Ordinul nr. 722 al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor.

   Din cuprins:
   3. Beneficiari eligibili

   3.1. Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici – intreprinderi mici si mijlocii (societati comerciale/societati cooperative/persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent) care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:
   a) sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) sau persoane fizice care  desfasoara activitati economice in mod independent;
    b) au capital social integral privat;
    c) au cel putin o luna de la data infiintarii; 
   d) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social/profesional, cat si pentru toate punctele de lucru;
   e) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
   f) au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior (cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent);
   g) au sediul social/profesional, sunt inregistrate la oficiul registrului comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
   h) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
    i) nu sunt in dificultate, in conformitate cu Comunicarea Comisiei – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicata in JOCE nr. 244/2004;
    j) le-au fost cedate cu titlu gratuit in anul 2008 intreprinderea si fondul de comert, conform sectiunii a 7-a “Transferul intreprinderilor mici si mijlocii” din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia mentinerii continuitatii existentei firmei si a activitatii comerciale.

   3.2. Conditiile transferului afacerii:
   (1) Transferul intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta transmiterea de catre titular a afacerii, respectiv a fondului de comert, in scopul asigurarii continuarii existentei si activitatii comerciale a intreprinderii, de regula in cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit; sunt membri ai familiei: sotul, sotia si copiii acestora.
   (2) Prin exceptie, facilitatile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti, persoana fizica sau alta intreprindere, se aplica, in conditiile prevazute de lege, doar in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere a afacerii in cadrul aceleiasi familii.
   (3) Transferul afacerii in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, in baza declaratiilor pe propria raspundere ale titularului autorizatiei si cesionarului, in cazul cedarii afacerii cu titlu gratuit, in timpul vietii titularului autorizatiei, sau in baza declaratiei cesionarului, in cazul decesului titularului autorizatiei.
   (4) Prin exceptie, in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere a afacerii in cadrul aceleiasi familii in scopul asigurarii continuitatii activitatii economice, este posibil transferul catre terti in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei sau a cesionarului acestuia (dupa caz) si a tertului care va continua activitatea economica autorizata a se desfasura in mod independent.

    3.3. Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul prezentului program, intreprinderile mici si mijlocii care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (din surse publice nationale sau din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro; cei care vor depasi acest prag prin insumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare pana la atingerea plafonului de 200.000 euro.

    3.4. Sunt excluse de la finantare intreprinderile mici si mijlocii care au ca obiect principal de activitate unul dintre urmatoarele domenii:
   – activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind organizarea pietelor produselor de pescuit si acvacultura;

   – activitati legate de productia primara a produselor agricole enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;

   – activitati de procesare si marketing al produselor agricole listate in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
   a) cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
   b) cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);

   – activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

   – ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;

   – sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbonifera;

   – sectorul transporturilor rutiere, daca ajutorul este destinat achizitionarii de mijloace de transport rutiere.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close