Modificari aduse Codului fiscal

   Cu intrare in vigoare incepand cu 30 iunie 2008

 

   1. Compania Nationala Imprimeria Nationala – S.A. deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, in conditiile reglementarilor legale.

 

   2. Pana la predarea efectiva a activitatii de producere si emitere a permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente acestei activitati, in conditiile reglementarilor legale (practic, incepand cu momentul predarii efective a activitatii de producere si emitere a permiselor de sedere, Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat nu mai poate deduce aceste cheltuieli).

 

   (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie, publicata in M. Of.  nr. 485/2008)

 

 

   Cu intrare in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2009

 

   1. Pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

 

    2. Nu sunt venituri impozabile (din punctul de vedere al impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice) veniturile realizate din detinerea (valabil si pana la 1 ianuarie 2009) si tranzactionarea (incepand cu 1 ianuarie 2009) titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale.

 

   3. Impozitul datorat de nerezidenti se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

 

   a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene (valabil si pana la 1 ianuarie 2009) sau intr-unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei (valabil de la 1 ianuarie 2009), sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene (valabil si pana la 1 ianuarie 2009) sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (valabil de la 1 ianuarie 2009). Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.

 

    a1) 10% pentru dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (valabil de la 1 ianuarie 2009).

 

   4. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

 

   b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei si in valuta pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei (pana la 1 ianuarie 2009 textul legislativ este urmatorul: dobanda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanta reprezentand credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dobanda aferenta emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, cu conditia ca aceste instrumente/titluri sa fie emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei, consiliile locale, Banca Nationala a Romaniei, de banci care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman)

 

   …

 

   h) dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene (valabil si pana la 1 ianuarie 2009) sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei (valabil de la 1 ianuarie 2009), ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene (valabil si pana la 1 ianuarie 2009) sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei (valabil de la 1 ianuarie 2009), situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15% din titlurile de participare la intreprinderea persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului. Conditia de detinere minima va fi de 10%, incepand cu anul 2009. Conditiile in care se aplica aceste prevederi, referitoare la tipurile de intreprinderi din statele membre catre care se fac platile de dividende si definitia termenului «stat membru», sunt prevazute la art. 201.

 

 

   j) incepand cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobanzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 12419, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene (valabil si pana la 1 ianuarie 2009) sau ale Asociatiei Europene ale Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei (valabile de la 1 ianuarie 2009), sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.

 

   5. La articolul 263, alin 2, in tabelul cu impozitul asupra mijloacelor de transport se inlocuieste “Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna” cu “Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv”.

 

   (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M. Of.  nr. 480/2008)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close