Acte normative noi – 29 iulie 2008

   In M. Of. nr. 569 din 29 iulie 2008 au fost publicate Normele metodologice nr. 1.557/8 ale ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si ale guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice.

   Din cuprins:

   „B. Beneficiarii de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj

   Art. 8. (1) Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:

   a) societatile comerciale care indeplinesc criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerate intreprinderi mici sau mijlocii, inclusiv microintreprinderi, astfel cum sunt definite in Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis;

   b) unitatile cooperatiste reprezentate de societati cooperative mestesugaresti si societati cooperative de consum care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;

   c) asociatiile familiale care se constituie si functioneaza conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare;

   d) persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice conform prevederilor Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

   e) persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si care urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii.

   (2) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau sa devina persoane fizice care desfasoara in mod independent activitati economice au prioritate la obtinerea creditului.

   Art. 9. Beneficiarii de fonduri nerambursabile sunt prevazuti la art. 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. 10. (1) Conditiile ce trebuie indeplinite de intreprinderile mici si mijlocii si de unitatile cooperatiste pentru a avea acces la credite in conditii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile sunt:

   a) numarul total de salariati si/sau de membri cooperatori sa fie, la momentul acordarii creditului, de cel mult 249 de persoane;

   b) intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste sa se oblige prin contractul de credite sa angajeze cu contract individual de munca personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe cel putin 60%, respectiv 100%, in cazul fondurilor nerambursabile, din locurile de munca nou-create;

   c) locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca ale salariatilor in ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;

   d) sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate pe noile locuri de munca o perioada de cel putin 3 ani pentru creditele acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si, respectiv, 4 ani pentru fondurile nerambursabile de la incadrare. In cazul incetarii raporturilor de munca ale unora dintre aceste persoane, sa angajeze in termen de 30 de zile pe locurile de munca devenite vacante personal din aceeasi categorie;

   e) sa mentina locurile de munca nou-create pentru o perioada de minimum 5 ani;

   f) sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii sau turism:

daca operatorii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor;

dovada se face prin raportarea anuala “Rezultate financiare”, cifra de afaceri fiind evidentiata financiar-contabil pe analitice si activitati;

raportarea va purta viza administratiei financiare;

in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;

   g) pe perioada derularii contractului de creditare, respectiv a contractului de acordare a fondului nerambursabil, angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate, potrivit organigramei, la data acordarii creditului in conditii avantajoase, respectiv a fondului nerambursabil, iar daca unul dintre aceste posturi devine vacant, are obligatia de a angaja pe respectivul loc de munca o alta persoana in termen de 30 de zile calendaristice;

   h) in situatia in care contractul individual de munca se suspenda din cauza concediilor fara plata, perioada de suspendare nu este luata in considerare la calculul termenului de 3 ani prevazut de lege pentru ocuparea locurilor de munca nou-create.

   (2) Prin perioada de derulare a contractului in care angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil, prevazuta la art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege o perioada de 5 ani de la data acordarii creditului, respectiv a fondului nerambursabil.

   (3) Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile pentru finantarea propriului loc de munca, cu respectarea prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (4) Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot avea acces la credite in conditii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile pentru initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca desfasoara activitati in productie, servicii sau turism, dispozitiile alin. (1) lit. f) aplicandu-se in mod corespunzator.

   (5) Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica, este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.

   (6) Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica, a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni.

   (7) Operatorii economici ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor pot beneficia de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectului structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale.

   Art. 11. (1) Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda cu respectarea prevederilor reglementarilor comunitare, respectiv a Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind ajutorul de stat de minimis, ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca si ajutorul de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii.

   (2) In cazul creditelor in conditii avantajoase, ajutorul de stat consta in diferenta dintre dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei si dobanda aferenta creditului acordat, iar in cazul fondurilor nerambursabile ajutorul de stat este reprezentat de intreaga suma pusa la dispozitia beneficiarului.

   (3) Costurile eligibile sunt investitiile in bunuri corporale (echipamente, cladiri si terenuri) si in bunuri necorporale, conform prevederilor legale.

 

   In M. Of. nr. 572 din 29 iulie 2008 a fost publicat Ordinul nr. 5.813 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close