Facilitati fiscale privind bursele private

Conform Legii nr. 376/2004, actualizata, bursa privata reprezinta sprijinul pentru studii acordat, in baza unui contract, de catre o persoana juridica de drept privat sau de catre o persoana fizica unui beneficiar care poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din tara sau din strainatate.
Cuantumul bursei private se stabileste la incheierea contractului si se poate modifica ulterior numai prin act aditional la acesta. Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de catre cel care acorda bursa sau de alta persoana juridica ori fizica desemnata de acesta.
Contractul prin care se acorda bursa privata cuprinde clauze privind modul in care beneficiarul trebuie sa isi indeplineasca obligatiile de studiu, precum si celelalte conditii in care se ofera bursa. Contractul se semneaza de beneficiar sau, in functie de varsta, de beneficiar, cu acordul reprezentantului sau legal, si de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizica ce ofera bursa.
Beneficiarul bursei private are obligatia sa prezinte contractul, in vederea avizarii, la institutia/unitatea de invatamant in care studiaza.
Contractul poate contine clauze prin care sa se stabileasca obligatia beneficiarului de a lucra dupa finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumita perioada, pentru persoana juridica sau fizica ce acorda bursa privata, dar numai pe un post corespunzator studiilor absolvite.
Bursa privata poate fi acordata pe intreaga durata a studiilor sau pe o perioada mai scurta de timp, stabilita prin contract.
Bursa privata nu poate fi acordata, in conditiile prezentei legi, rudelor sau afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv.

In ceea ce priveste regimul fiscal al burselor private pentru cel ce le acorda, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata, precizeaza la art 21, alin 4: “urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: … p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii daca tinem cont de normele de aplicare a Codului fiscal, chiar daca totalul acestor cheltuieli depaseste limitele de mai jos, se scade partial cheltuiala, in limitele prezentate]:
1. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat”.

In ceea ce priveste regimul fiscal al burselor private pentru cel care le primeste, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata, precizeaza la art 42: “in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: … i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close