Acte normative noi – 5 august 2008

   In M. Of. nr. 587 a fost publicat Ordinul nr. 509 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007.

 

   Din cuprins:

   „Art. I. Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   “(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. Fondul de salarii realizat cuprinde si veniturile din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile.

   2. La articolul 5, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   “(6) Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligatia platii contributiei lunare calculate la veniturile salariale realizate. Contributia pentru aceste persoane se retine de catre angajator si se vireaza prin organele fiscale teritoriale. In acest caz, angajatorul are obligatia de a calcula si de a vira contributia angajatorului in conditiile art. 3 si 4.

   (7) Prin veniturile prevazute la art. 257 alin. (21) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege veniturile din salarii care nu se supun impozitului pe venit potrivit Codului fiscal.”

   3. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   “Art. 15. – (1) Prin sintagma alte venituri, prevazuta la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, se intelege alte venituri impozabile prevazute de Codul fiscal, in conditiile in care nu se realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e) din lege, veniturile din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si veniturile prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege.”

   4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   “Art. 16. (1) Pentru veniturile prevazute la art. 12-15 contributia se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e), venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si venituri prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege.

(2) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri. Daca aceste venituri cumulate sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia va fi calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.”

   5. La articolul 17, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   “(2) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2009. (…)

    (4) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e), art. 257 alin. (21) si la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri.

(5) Persoanele care realizeaza venituri din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal, precum si venituri impozabile realizate din desfasurarea unor activitati independente care se supun impozitului pe venit platesc contributia pentru aceste din urma venituri la veniturile realizate.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close