Procedura de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale

   “1. Informatiile cuprinse in Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale in urma distribuirii sumelor platite in contul unic si in Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale, ale caror modele au fost instituite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, denumite in continuare instiintari, pot fi accesate de catre contribuabili pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

   2. Instiintarile prevazute la pct. 1 se emit si se pun la dispozitia contribuabililor numai in situatia in care sumele platite de catre acestia sunt in cuantum mai mic sau mai mare decat obligatiile fiscale datorate.

   3. In vederea asigurarii accesului contribuabililor la informatiile cuprinse in instiintarile emise, organul fiscal emitent va afisa, pana in data de 15 a fiecarei luni calendaristice, pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala anuntul in care se mentioneaza ca au fost emise instiintarile pentru contribuabilii nominalizati in lista anexata la acesta.

   4. Contribuabilii vor putea consulta instiintarile emise si afisate pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala astfel:

   A. Identificarea contribuabililor si asigurarea confidentialitatii informatiilor fiscale se vor face solicitandu-se utilizatorului urmatoarele informatii aferente ultimului ordin de plata:

   a) codul de identificare fiscala;

  b) numarul documentului de plata;

  c) data platii;

  d) suma platita.

  B. Informatiile afisate sunt cele cuprinse in modelul de instiintare prevazut de normele in vigoare.

  C. Momentul la care contribuabilul s-a identificat prin accesarea informatiilor puse la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, captat de aplicatia informatica, este momentul la care se considera comunicate informatiile in cauza catre destinatarul lor.

   5. Dupa luarea la cunostinta de catre contribuabil a informatiilor cuprinse in instiintarile emise de organul fiscal competent, acestea pot fi utilizate in vederea corelarii evidentei fiscale cu evidenta contabila, precum si pentru a formula ulterior contestatie, in conformitate cu prevederile legale, dupa caz, prin preluarea textului acestora pe suport hartie.”

 

   (Ordinul nr. 1133/2008 al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close