TVA in cazul prestarilor de servicii in legatura cu bunurile imobile

    Prestarile de servicii in legatura cu bunurile imobile se refera la (fara ca enumerarea sa fie restrictiva):

    a) lucrarile de constructii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, curatare si demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor;

   b) studiile si activitatile de supervizare, care fac parte in mod obisnuit din ocupatia arhitectilor, supervizorilor sau inginerilor si care au ca obiectiv pregatirea si coordonarea unei activitati prevazute la lit. a);

   c) activitatile de evaluare a unui bun imobil;

   d) punerea la dispozitie de spatii de parcare;

   e) punerea la dispozitie de spatii de depozitare a bunurilor;

   f) serviciile de cazare si punerea la dispozitie de spatii de camping;

   g) inchirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin natura lor;

    h) operatiunile de inchiriere, arendare, concesionare sau leasing a bunurilor imobile;

    i) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin natura lor;

    j) acordarea accesului si drepturilor de folosinta pentru cai rutiere si structuri care fac parte din acestea, ca de exemplu poduri si tuneluri.

 

    Pentru a intra sub incidenta TVA in Romania trebuie ca prestarile de servicii in legatura cu bunurile imobile:

    a) sa fie o prestare de servicii efectuata cu plata;

    b) locul prestarii de servicii sa fie considerat in Romania;

    c) prestarea de servicii sa fie efectuata de o persoana impozabila;

    d) prestarea de servicii sa rezulte dintr-o activitate economica.

 

    Cota de impozitarea aplicabila in Romania este 19%, cu exceptia serviciilor de cazare in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping, unde cota de impozitare este 9%.

 

    Arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile este scutit de TVA, fara drept de deducere, cu urmatoarele exceptii:

    a) operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

   b) inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

   c) inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;

   d) inchirierea seifurilor.

    Totusi, persoanele impozabile pot opta pentru taxarea acestor operatiuni scutite printr-o notificare adresata organelor fiscale, iat taxarea se va exercita de la data inscrisa in notificare. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare. In situatia in care optiunea se exercita numai pentru o parte din bunul imobil, aceasta parte din bunul imobil care se intentioneaza a fi utilizat pentru operatiuni taxabile se va comunica in notificarea transmisa organului fiscal.  

 

    Locul prestarii serviciilor in legatura cu bunurile imobile este locul (statul) unde se afla bunul imobil. Pentru ca serviciile in legatura cu bunurile imobile sa fie supuse TVA in Romania trebuie ca bunul imobil la care se refera sa se afle in Romania. In cazul in care bunul nu se afla in Romania operatiunea va urma regimul fiscal din statul unde sunt situate bunurile imobile.

 

   Persoana obligata la plata TVA este:

   a) prestatorul, ca regula generala – in acest caz va emite o factura cu TVA din Romania

   b) beneficiarul (persoana impozabila sau juridica neimpozabila), in cazul in care acesta este persoana impozabila sau juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita, dar inregistrata in Romania prin reprezentant fiscal, iar prestatorul este o persoana impozabila care nu este stabilita si nici inregistrata in scop de TVA (conform art. 153 din Codul fiscal) in Romania –  in acest caz beneficiarul va primi o factura de la prestator (in cazul in care prestatorul este inregistrat in scop de TVA in UE factura va fi fara TVA – neimpozabila in statul prestatorului, regula care, in principiu, se aplica si in cazul prestatorilor din state non UE), va determina TVA (aplicand cota din Romania aferenta prestarii de servicii) aferenta valorii facturii si va derula operatiunile privind TVA conform legislatiei din Romania.

 

   (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close