Modificarea unor taxe privind Fondul de mediu

    In M. Of. nr. 628 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 25 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

   Conform noilor modificari legislative veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

   a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii, obtinute de catre detinatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici autorizati potrivit legislatiei in vigoare pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu; [modificat de OG 25/2008]

    b) taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza factorii de mediu;

   c) taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile;

   d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv valorificate sau incinerate cu recuperare de energie; [modificat de OG 25/2008]

   e) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata de catre producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor;

    f) in cazul vanzarii de catre proprietarul sau administratorul padurii, dupa caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute in urma exploatarii, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vanzare si se achita de catre cumparatorul operator economic, care introduce masa lemnoasa intr-un proces de prelucrare;

   g) Abrogat; [prin legea nr. 105/2006]

   h) Abrogat; [prin legea nr. 105/2006]

   i) o taxa de 1 leu (RON)/kg anvelopa, incasata de la producatorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;

   j) o contributie de 3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de catre gestionarii fondurilor de vanatoare;

   k) donatii, sponsorizari, asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice romane ori straine si a organizatiilor sau organismelor internationale;

   l) sumele incasate din rambursarea finantarilor acordate, dobanzi, penalitati de intarziere, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;

   m) sumele incasate de la manifestari organizate in beneficiul Fondului pentru mediu;

   n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu;

   o) dobanzi si penalitati de orice fel datorate de catre debitorii Fondului pentru mediu;

   p) o contributie de 100 lei/tona datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepand cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si incredintate spre eliminare finala, plata facandu-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realizat; [introdus prin OG 25/2008]

   q) o taxa, denumita in continuare ecotaxa, in valoare de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa – banana, cu maner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza la loc vizibil in vederea informarii consumatorilor finali; [introdus prin OG 25/2008]

    r) taxa pe poluare pentru autovehicule [introdus prin Ordonanta Guvernului nr.  25/2008]

 

   Sumele prevazute la punctele a), b), c), e), f) si q) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara activitatile respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea. [modificat de Ordonanta Guvernului nr. 25/2008]

   Sumele prevazute la punctele d), i), j) si p) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. [modificat de Ordonanta Guvernului nr. 25/2008]

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close