Examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal

   In M. Of. nr. 633 a fost publicata Hotararea nr. 15 a Camerei Consultantilor Fiscali privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal — sesiunea octombrie 2008.

 

   Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc simultan in centrele din municipiile Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi, in zilele de 4 – 5 octombrie 2008.

 

   Inscrierile la examen se fac in perioada 08 – 16 septembrie 2008 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3, Bucuresti.

 

   Candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

   a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;

   b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei in una dintre urmatoarele activitati:

   – elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;

   – servicii de administrare a legislatiei fiscale;

   – elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;

   – activitatea financiar-contabila;

   c) sa nu aiba antecedente penale;

   d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

 

   Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente:

   a) cererea de inscriere la examen;

   b) actul de identitate, in copie;

   c) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;

   d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte;

   e) certificatul de cazier judiciar;

   f) certificatul de cazier fiscal;

   g) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;

   h) documentul de plata a taxei de inscriere la examen, in original (500 RON). Plata se face in contul Camerei Consultantilor Fiscali deschis la Banca Transilvania – Sucursala Lipscani, cont IBAN RO36 BTRL 0410 1202 D586 02XX

   i) curriculum vitae;

   j) trei fotografii 2/3 cm.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close