Autorizarea pentru ajustarea valorii in vama

   In M. Of. nr. 635 a fost publicat Ordinul nr. 6577 al presedintelui ANAF pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii in vama (cu intrare in vigoare din 18.09.2008).

 

   Autorizarea pentru ajustarea valorii in vama se acorda de Autoritatea Nationala a Vamilor, la solicitarea scrisa a persoanelor interesate, numai pentru plasarea marfurilor, in mod repetat si in baza acelorasi conditii contractuale, sub regim vamal de punere in libera circulatie.

 

   Cererile de autorizare se adreseaza, in scris, Autoritatii Nationale a Vamilor. Ea trebuie sa fie insotita de documente si informatii care sa permita identificarea:

   a) titularului autorizatiei: denumire, adresa, cod unic de identificare, persoana de contact;

   b) marfurilor avute in vedere la obtinerea autorizatiei: denumirea comerciala, incadrarea tarifara, tara de origine, tara de expeditie, vanzatorul/expeditorul marfurilor;

   c) elementelor de determinat in aplicarea art. 156a alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

 

   Art. 156a, alin (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93:

   “(1) Autoritatile vamale pot, la cererea celui interesat, sa permita ca:

         prin derogare de la articolul 32 alineatul (2) din cod, anumite elemente de adaugat la pretul platit efectiv sau de platit care nu sunt cuantificabile in momentul nasterii datoriei vamale;

         prin derogare de la articolul 33 din cod, anumite elemente care nu se includ in valoarea in vama, in cazul in care sumele totale aferente acestor elemente nu sunt diferite de pretul platit sau de platit in momentul nasterii datoriei vamale,

    sa fie calculate pe baza unor criterii corespunzatoare si specifice.

    In acest caz, valoarea declarata in vama nu este considerata provizorie in conformitate cu articolul 254 a doua liniuta.

 

    Pentru eliberarea autorizatiei pentru ajustarea valorii in vama, Autoritatea Nationala a Vamilor verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

    a) cele prevazute la art. 156a alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93;

    b) persoana interesata nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala.

 

   Art 156a, alin (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93:

   “Autorizatia nu poate fi acordata decat daca:

   (a) incheierea procedurii prev?zute la articolul 259 (declaratia incompletapoate fi completata de catre declarant sau, de comun accord cu autoritatile vamale, poate fi înlocuita cu o alta declaratie) reprezinta, in aceste circumstante, un cost administrativ disproportionat;

   (b) recurgerea la aplicarea articolelor 30 si 31 din cod devine necorespunzatoare in aceste circumstante speciale;

   (c) exista motive intemeiate sa se considere ca valoarea drepturilor de import care urmeaza sa fie percepute in perioada de valabilitate a autorizatiei nu este mai mica decat valoarea calculata in lipsa acestei autorizatii;

   (d) aceasta nu duce la denaturarea concurentei.”

 

   In vederea determinarii elementelor prevazute la art. 156a alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, Autoritatea Nationala a Vamilor poate, in functie de circumstantele tranzactiei, sa solicite urmatoarele documente si informatii:

   a) pentru elementele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. (a) paragraful (i) si art. 33 lit. (e) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv comisioane si cheltuieli de brokeraj, precum si comisioane de cumparare:

   – contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau informatii care au stat la baza incheierii tranzactiei;

   – modul de determinare a comisionului sau a cheltuielilor de brokeraj;

   – angajamente de cheltuieli privind comisioane si cheltuieli de brokeraj referitoare la tranzactia in cauza;

   – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 

     b) pentru elementele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv marfuri si servicii furnizate direct sau indirect de cumparator gratuit ori la un cost redus pentru utilizare in legatura cu fabricarea sau vanzarea la export a marfurilor importate:

   – contractul de productie sau de prestare de servicii incheiat cu partenerul extern ori orice document sau informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

    – documente si/sau informatii relevante pentru materiale si servicii referitoare la valoarea acestora, costul sau pretul de achizitie a serviciilor;

   – date privind furnizorul materialelor sau al serviciilor;

   – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 

   c) pentru elementele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv redevente si drepturi de licenta:

   – contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document ori informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

   – contractul de licenta, documente sau informatii referitoare la redevente ori drepturi de licenta;

   – elemente de identificare a vanzatorului marfurilor si a detinatorului licentei;

   – elemente de identificare a legaturii existente intre vanzator, cumparator si detinatorul licentei;

   – suma totala a redeventelor si drepturilor de licenta care trebuie platite pe o perioada de maximum 3 ani de la data depunerii cererii de autorizare (daca nu se cunoaste suma exacta, se va prezenta o estimare a acesteia);

   – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 

    d) pentru elementele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv valoarea oricarei parti din profitul oricarei revanzari, instrainari sau utilizari ulterioare a marfurilor importate care ii revine, direct ori indirect, vanzatorului:

   – contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document ori informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

   – contractul prin care sunt stabilite obligatiile de plata;

   – modul de stabilire a platilor respective;

   – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 

   e) pentru elementele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv cheltuielile de transport si costul asigurarii marfurilor importate, precum si cheltuielile de incarcare si manipulare legate de transportul marfurilor importate pana la punctul de introducere a marfurilor pe teritoriul vamal al Comunitatii:

   – contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document ori informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

   – contractul de transport pe parcurs extern sau orice document ori informatie relevanta care a stat la baza angajarii transportului;

   – contractul si polita de asigurare a marfurilor transportate pe parcurs extern;

   – documente sau informatii relevante pentru determinarea sumelor respective;

   – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 

   f) pentru elementele prevazute la art. 33 lit. (a), (b) si (f) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv cheltuielile de transport pentru marfuri dupa sosirea lor la locul de intrare pe teritoriul vamal al Comunitatii, cheltuielile pentru constructie, montare, asamblare, intretinere si asistenta tehnica, intreprinse dupa importul marfurilor, cum ar fi instalatii, utilaje sau echipamente industriale, precum si drepturi de import ori alte taxe de platit in Comunitate ca urmare a importului sau vanzarii marfurilor:

   – contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document ori informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

  – contractul de transport sau orice document ori informatie care a stat la baza angajarii transportului;

  – documente sau informatii relevante pentru determinarea sumelor respective;

  – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 

   g) pentru elementele prevazute la art. 33 lit. (c) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv valoarea dobanzilor stabilita in conformitate cu acordurile de finantare incheiate de cumparator si referitoare la cumpararea marfurilor importate:

   – contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document care a stat la baza incheierii tranzactiei;

   – contractul sau acordul de finantare, incheiat in scris, din care sa rezulte ca marfurile sunt vandute la pretul declarat ca pret efectiv platit sau de platit si ca rata dobanzii pretinsa nu depaseste nivelul uzual pentru astfel de tranzactii in tara si la momentul in care s-a acordat finantarea;

   – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 

   h) pentru elementele prevazute la art. 33 lit. (d) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv cheltuieli privind dreptul de a reproduce in Comunitate marfurile importate:

   – contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document care a stat la baza incheierii tranzactiei;

   – descrierea operatiunii si locul de realizare a acesteia;

   – documente sau informatii relevante privind modalitatea de determinare a platilor respective si cuantumul acestora;

   – orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei.

 

   Perioada de valabilitate a autorizatiei este cea solicitata de persoana interesata, conform documentelor prezentate, dar nu poate depasi 3 ani de la data emiterii, cu conditia ca circumstantele rezultate din documentele si informatiile prezentate de solicitant, care au stat la baza emiterii acesteia, sa nu fie modificate. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze in scris Autoritatea Nationala a Vamilor despre toate modificarile intervenite asupra elementelor care sunt de natura sa afecteze continutul autorizatiei.

 

   Autorizatia poate fi anulata, revocata sau modificata in conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92.

 

   Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei, titularul acesteia trebuie sa adreseze in scris Autoritatii Nationale a Vamilor, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate, o solicitare de prelungire a autorizatiei initiale. Autoritatea Nationala a Vamilor va analiza solicitarea, tinand cont de termenii si conditiile avute in vedere la emiterea autorizatiei initiale, si va verifica daca circumstantele rezultate din documentele si informatiile prezentate de solicitant care au stat la baza emiterii autorizatiei initiale mai sunt valabile.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close