Restituirea sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa

   In M. Of. nr. 641 din 8 septembrie 2008 a fost publicat Ordinul nr. 2.599 al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa.

    Din cuprins:

   „ 1. Prezenta procedura reglementeaza restituirea sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura, denumita in continuare hotarare.

   2. Restituirea acestor sume furnizorilor de motorina cu acciza redusa, indreptatiti sa solicite si sa primeasca de la bugetul de stat diferenta de accize potrivit prevederilor art. 3 din hotarare, se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea furnizorilor – persoane juridice, denumiti in continuare furnizori.

   3. In vederea identificarii sumelor la restituirea carora furnizorii sunt indreptatiti, conform legii, acestia depun cereri de confirmare a cantitatilor de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, al caror model este prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.

   4. Cererile de confirmare a cantitatii totale de motorina livrata cu acciza redusa se depun de catre furnizori, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din hotarare, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a fost livrata motorina, la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti care au emis adeverintele, dupa caz.

   5. Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantitatii de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii ori punctele de distribuire, depusa la una dintre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, copia facturii de livrare a motorinei, precum si totalitatea adeverintelor aferente, emise de acea structura beneficiarilor si colectate in luna anterioara, pe masura livrarii motorinei in cauza de catre toate statiile proprii ori punctele de distribuire.

   6.1. Dupa verificarea autenticitatii adeverintelor anexate la cererea furnizorului, directia pentru agricultura si dezvoltare rurala care a emis adeverintele confirma cantitatea totala de motorina livrata cu acciza redusa de catre furnizor beneficiarilor, in luna anterioara, prin statiile ori punctele sale de distribuire, si emite, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (3) din hotarâre, o adeverinta al carei model este prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

   6.2. De realitatea si exactitatea datelor privind consumurile specifice de carburant si suprafetele cultivate raspund directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

   7. Dupa primirea adeverintelor de certificare a cantitatii totale de motorina cu acciza redusa livrata de catre furnizor prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, acesta depune la registratura organului fiscal in administrarea caruia se afla, denumit in continuare organ fiscal competent, o cerere de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa, al carei model este prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.

   8. Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea unor sume de la buget, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   9. In cererea de restituire furnizorul va indica, in mod obligatoriu, cantitatea de motorina cu acciza redusa a carei livrare a fost certificata de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, suma solicitata la restituire, precum si contul bancar in care doreste virarea sumei de restituit.

   10. La cererea de restituire prevazuta la pct. 7 furnizorul va anexa, in original, adeverintele de certificare a cantitatilor de motorina cu acciza redusa livrata, emise in conditiile legii, impreuna cu o situatie centralizatoare din care sa rezulte cantitatea totala de motorina cu acciza redusa a carei livrare a fost certificata, precum si suma solicitata la restituire. (…)

    15. Termenul de solutionare a cererii de restituire este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia la organul fiscal competent, conform dispozitiilor art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close