Propunere de modificare a Codului fiscal

   Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat un proiect de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Conform acestui proiect de ordonanta, principalele modificari sunt urmatoarele:

     Impozitul pe profit (cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2009):

    1) in perioada ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009, inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata  autorizata si supravegheata de CNVM sunt considerate venituri neimpozabile. Cheltuielile reprezentând valoarea de inregistrare a  acestor titluri de participare, precum ?i cheltuielile inregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de  tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. (in intervalul mentionat nu se mai suspun impozitarii profiturile din tranzactionarea titlurilor de participare)

    2) creste limita de deducere a cheltuielilor efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii cu aplicare pentru Pilonului 3 de pensii private facultative de la 200 la 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant

    3) creste limita de deducere a cheltuielilor cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentând echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant

    4) in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009, inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea pe piata  autorizata si supravegheata de CNVM a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana

     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice (cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2009):

    1) se majoreaza de la 200 la 250 euro intr-u an fiscal, pentru un salariat, deductibilitatea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice autorizate reprezentand contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii cu aplicare pentru Pilonului 3 de pensii private facultative

   2) se majoreaza de la 200 la 250 de euro anual pentru o persoana suma ce reprezinta prima de asigurare voluntara de sanatate ce se poate deduce din venitul net la determinarea impozitului pe salarii

    3) in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009, inclusiv, castigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise sunt venituri neimpozabile.

 

   Taxa pe valoarea adaugata

    Decontul special de TVA (formularul 301) trebuie depus (incepand cu 1 noiembrie) numai pentru perioadele in care ia na?tere exigibilitatea taxei. Acesta trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor si se depune:

   a)     pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea  achizitiilor intracomunitare;

   b)    inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, de catre persoanele neinregistrate in scop de TVA (si care nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA), dar nu mai tarziu de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare

    Alaturi de propunerile de modificari prezentate textul proiectului normative mai contine si alte prevederi referitoare la impozitul pe profit, TVA, nerezidenti, accize.

    Textul integral al Proiectului de ordonanta de urgenta si al Notei de fundamentare a acesteia se gaseste la adresa www.mfinante.ro la rubrica Transparenta decizionala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close