Plata electronica a obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat

   Persoanele fizice pot incepand cu 1 octombrie 2008 sa achite on-line cu cardul bancar, prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro, impozitele datorate catre bugetul de stat.

    Obligatiile fiscale care pot fi platite on-line se refera la impozitul pe venit, platile anticipate cu titlu de impozit, regularizari aferente impozitului pe venit si obligatii fiscale aferente acestora pentru urmatoarele categorii de venituri:

  • 1) Venituri comerciale: veniturile din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decât cele din desfasurarea unei profesii libere, precum si din practicarea unei meserii.
  • 2) Venituri din profesii libere: veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii
  • 3) Venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala: veniturile care provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea
  • 4) Venituri din cedarea folosintei bunurilor: veniturile provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decât veniturile din activitati independente
  • 5) Câstiguri din transferul titlurilor de valoare: câstiguri realizate de persoanele fizice ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise.
  • 6) Venituri din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare: diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, în momentul încheierii operatiunii si evidentierii în contul clientului.
  • 7) Venituri din activitati agricole
  • 8) Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal: veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii, asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, se realizeaza prin alta procedura decât cea notariala: hotarâre judecatoreasca sau prin alta procedura de transfer
  • 9) Venituri din salarii pentru care angajatii au obligatia stabilirii, declararii si platii impozitului pe venit: veniturile obtinute de persoanele fizice care îsi desfasoara activitatea în Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si veniturile obtinute de persoanele fizice române care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România (platitorul nu a optat pentru retinerea si plata impozitului pe venitul din salarii si depunerea fiselor fiscale).

   Mai multe informatii se gasesc www.anaf.ro si www.ghiseul.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close