Indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale

   Indrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal se asigura de catre urmatoarele structuri:

    a) Directia generala de administrare a marilor contribuabili (DGAMC), prin serviciul de asistenta pentru mari contribuabili;

   b) DGFP judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/ birourile de asistenta a contribuabililor;

  c) administratiile finantelor publice (AFP) municipale/orasenesti/comunale si AFP ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenta a contribuabililor sau serviciile/birourile/ compartimentele cu atributii in domeniul asistentei, potrivit regulamentului de organizare si functionare, dupa caz;

   d) AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/ compartimentele de asistenta a contribuabililor;

   e) Centrul de asistenta a contribuabililor.

     Indrumarea si asistenta contribuabililor constau in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale. Sfera activitatii de indrumare si asistenta cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF.

    Indrumarea si asistenta oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informatii care se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:

   a) informatii solicitate in perioada in care contribuabilul este supus inspectiei fiscale si in legatura cu aceasta;

   b) informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate impotriva actelor administrative fiscale;

   c) informatii prin care se sugereaza sau se prezinta modalitati de optimizare a sarcinii fiscale;

   d) informatii care nu intra in sfera de competenta a ANAF;

   e) informatii care contravin principiului secretului fiscal;

   f) informatii in legatura cu reclamatiile privind incalcarea prevederilor codurilor de conduita de catre personalul angajat in cadrul unitatilor fiscale;

   g) informatiile de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) alte informatii a caror furnizare este interzisa, conform legislatiei in vigoare.

     Modalitati de indrumare si acordare a asistentei:

    1. Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitatii fiscale

    2. Indrumarea si asistenta acordate in scris

    3. Indrumarea si asistenta acordate prin e-mail

    4. Indrumarea si asistenta prin telefon

    Mai multe informatii se gasesc in Ordinul nr. 1.338 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale (M. Of. nr. 706/2008)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close