Acte normative noi – 27 noiembrie

   In M. Of. nr. 795 a fost publicat OMEF nr. 3.424 pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice.

   Sunt modificate prevederile urmatoarelor ordine:

   1) OMFP nr. 2218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugat? pentru traficul international de bunuri, prev?zute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ulterioare – incepand cu 1 ianuarie 2009

   2) OMFP nr. 2220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugat? si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prev?zut? la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – incepand cu 1 decembrie 2008

    3) OMFP nr. 2222/2006 privind aprobarea Instruc?iunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – incepand cu 1 ianuarie 2009

    4) OMFP nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri – incepand ci 1 ianuarie 2009

    In M. Of. nr. 795 a fost publicat Ordinul nr. 7.729 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.377/2007 pentru instituirea unor masuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor.

   Din cuprins:

   Art. I.  In anexa la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.377/2007 pentru instituirea unor masuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor si motorinelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007, dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 14 si 15, cu urmatorul cuprins:

   “14. Biroul Vamal Zona Libera Braila, judetul Braila

   15. Biroul Vamal Zona Libera Giurgiu, judetul Giurgiu”.

      In M. Of. nr. 797 a fost publicat Ordinul nr. 3.421 al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile si a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close