Acte normative noi – 12 decembrie 2008

   In M. Of. nr. 837 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

     O serie din prevederile introduse de acest act normative le redam in cele ce urmeaza:

    Art. 2 alin. (11) Dispozitiile aliniatului (1) [se refera la nivelul taxei pentru cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti] se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, chiar daca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial.

    Art. 3. Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:

   a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 19 lei

   a1) cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic cepatrimonial – 12 lei (…)

    Art. 21 (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 193/2008

   (2) Instanta acorda persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri inroduse la instantele judecatoresti, in urmatoarele situatii:

   a) cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

   b) plata integrala a taxei, potrivit art 20, nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, in conditiile legii, indisponibilizate.

   (3) In mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in alte cazuri in care apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei de timbru, la valoarea datorata, ar fi de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice.

   (4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordata separat sau, dupa caz, impreuna cu esalonarea sau amanarea platii.

    In M. Of. nr. 837 a fost publicat Ordinul nr. 1.520 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind legitimatiile de control financiar-fiscal pentru functionarii publici din cadrul Directiei de control financiar si structurile de control financiar teritoriale.

 Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

    In M. Of. nr. 839 a fost publicat Ordinul nr. 684 al presedintelui Institutului National de Statistica privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat.

    Din cuprinsul acestui Normelor de completare:

   Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

   1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);

   2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

   3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

   Institutul National de Statistica a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

   Un operator economic a carui valoare anuala pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 300.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a carui valoare anuala pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 900.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul expedieri. 

   Tipuri de declaratii:

   – nu exista obligatia de a transmite Declaratia statistica Intrastat

   a) pentru introduceri mai mic de 300.000 lei

   b) pentru expedieri mai mici de 900.000 lei

   – declaratia standard, in care se completeaza toate informatiile, mai putin valoarea statistica:

   a) pentru introduceri egale sau mai mari de 300.000 lei si mai mici de 10.000.000 lei

   b) pentru expedieri egale sau mai mari de 900.000 lei si mai mici de 20.000.000 lei

   – declaratia extinsa, in care se completeaza toate informatiile, inclusiv valoarea statistica:

   a) pentru introduceri egale sau mai mari de 10.000.000 lei

   b) pentru expedieri egale sau mai mari de 20.000.000 lei

    Daca un operator economic este obligat sa transmita declaratii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri sa transmita declaratia standard, iar pentru celalalt flux sa transmita declaratia extinsa. In acest caz, este permisa transmiterea declaratiei extinse pentru ambele fluxuri.

   Declaratia statistica Intrastat trebuie transmisa de operatorii economici care au depasit pragul valoric Intrastat in anul anterior celui de referinta sau il depasesc in anul de referinta, separat pentru introduceri si expedieri de bunuri. Astfel, acesti operatori economici devin furnizori de informatii statistice Intrastat.

   Pentru anul de referinta, furnizorii de informatii statistice Intrastat sunt:

   a) operatorii economici care au avut obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat pentru intregul an anterior celui de referinta si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;

   b) operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;

   c) operatorii economici care depasesc nivelul pragurilor valorice Intrastat in cursul anului de referinta, separat pentru fiecare flux. Obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine in luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului de referinta a schimburilor intracomunitare de bunuri depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pe cele doua fluxuri.

    Declaratia statistica Intrastat trebuie intocmita pentru introducerile si/sau expedierile intracomunitare de bunuri in urmatoarele cazuri:

   a) schimburi intracomunitare de bunuri care implica transfer de proprietate si sunt destinate utilizarii, consumului, investitiei sau revanzarii;

   b) miscari de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene in altul, fara transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, miscari de bunuri inainte si dupa procesare etc;

   c) returnarea de bunuri;

   d) miscari specifice de bunuri;

   e) leasing financiar si leasing operational cu o durata de peste 2 ani.

    Pentru urmatoarele cazuri nu trebuie intocmita Declaratia statistica Intrastat:

   a) comertul cu servicii;

   b) bunuri in tranzit simplu;

   c) miscari temporare de bunuri; 

  d) miscari de bunuri pentru/dupa reparatii si/sau intretinere;

   e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu apartin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

   f) schimburi de bunuri in cadrul comertului triunghiular, in situatia in care bunurile nu intra pe teritoriul national al Romaniei din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din Romania catre alt stat membru al Uniunii Europene.

        Mai multe informatii pot fi consultate pe www.intrastat.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close