Acte normative noi – 23 decembrie

   1. In M. Of. nr. 870 a fost publicat ordinul nr. 3.512 al ministrului economiei si finantelor privind documentele financiar-contabile.

    Ordinul abroga OMFP nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile publicat in M.Of. nr. 23 si 23bis din 7 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare OMEF nr. 3.512/2008.

    OMEF nr. 3.512/2008 se aplica incepand cu 1 ianuarie 2009.

     Din prevederile OMEF nr. 3.512 mentionam (selectiv):

    Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

  • denumirea documenteului;
  • denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care intocmeste documentul;
  • numarul documentului si data intocmirii acestuia;
  • mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare(cand este cazul);
  • continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
  • date cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;
  • numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz;
  • alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.

   Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza  toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare.

   In cuprinsul oricarui document emis de catre o societate comerciala trebuie sa se mentioneze si elementele prevazute de legislatia din domeniu, respectiv forma juridica, codul unic de inregistrare si capitalul social, dupa caz. (…)

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

   Documentele justificative si financiar-contabile pot fi intocmite si intr-o alta limba si alta moneda daca acest fapt este prevazut expres printr-un act normativ (de exemplu, Codul fiscal, referitor la factura). (…)

   Factura se intocmeste si se utilizeaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

   Pentru livrarile de bunuri sau prestari de servicii pentru care persoanele impozabile sunt scutite fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata si nu sunt obligate sa intocmeasca facturi, in conformitate cu prevederile Codului fiscal si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, operatiunile economice se inregistreaza in baza contractelor incheiate intre parti si a documentelor financiar-contabile sau bancare care sa ateste aceste operatiuni, cum sunt: aviz de insotire a marfii, chitanta, dispozitie de plata/incasare, extras de con bancar, note de contabilitate etc., dupa caz. (…)

    2. In M. Of. nr. 871 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.272 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2141, art. 2142, art. 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    3. In M. Of. nr. 873 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.273 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 163/2005

    4. In M. Of. nr. 873 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.306 din 2 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

    5. In M. Of. nr. 873 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1.697 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009.

    6. In M. Of. nr. 874 a fost publicat Ordinul nr. 1.748 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close