Acte normative noi – 24 decembrie

   1) In M. Of. nr. 878 a fost publicat Ordinul nr. 3.659 al ministrului economiei si finantelor privind modelul si continutul unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania.

    2) In M. Of. nr. 879 a fost publicat Ordinul nr. 13 a guvernatorului BNR pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

    3) In. M. Of. nr. 880 a fost publicat Ordinul nr. 1.799 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007.

    4) In M. Of. nr. 883 a fost publicat ordinul nr. 1.801 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008.

    Decizia comisiei de proceduri fiscale nr. 3 din 18 decembrie 2008

   In aplicarea art. 12, art. 111, art. 114, art. 119 si art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007:

„In situatia in care contribuabilul, cu buna-credinta, efectueaza o plata mai mare decat cuantumul creantei fiscale inscrise eronat intr-o declaratie fiscala care a fost corectata ulterior de catre contribuabil sau au fost stabilite de catre organul fiscal diferente datorate in plus fata de creanta fiscala initiala, in conditiile legii, data stingerii, in limita sumei platite suplimentar, este data platii astfel cum aceasta este definita prin lege, daca suma platita suplimentar nu a fost stinsa pana la data corectarii de catre contribuabil sau pana la data stabilirii de catre organul fiscal a diferentei datorata in plus”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close