Clarificari privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului

   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului a fost modificata in sensul ca:
   • incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, potrivit Legii nr. 257/2008.
   • Nivelul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei, iar nivelul maxim se stabileste la 4.000 lei, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2008.
Prin urmare, indemnizatia pentru cresterea copilului se va calcula prin aplicarea procentului de 85%, insa daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei se va acorda suma de 600 lei, iar daca din calcul rezulta o suma mai mare de 4.000 lei se va acorda suma de 4.000 lei.

   In aplicarea acestor noi prevederi, Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1025/2006, au fost modificate si completate prin Hotararea Guvernului nr.1682/2008.
   Pe langa persoanele care nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2009, beneficiaza de indemnizatia in cuantum de 85% si persoanele aflate in una din urmatoarele situatii:
   a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului;
   b) in plata indemnizatiei pentru cresterea celui de-al doilea copil in situatia in care acesta a fost nascut pana la implinirea de catre primul copil a varstei de 2 (3) ani;
   c) in plata stimulentului lunar;
   d) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente;
   e) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului sau de stimulentul lunar si nu au solicitat acest drept;
   f) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.
In situatia in care indemnizatia pentru cresterea copilului se solicita pentru prima data, este necesar sa fie completata o cerere. Cererea se depune la primaria de domiciliu. La cerere se ataseaza documente doveditoare.
   In situatia in care persoana :
   1. Este in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului: persoanele beneficiare transmit la agentia pentru prestatii sociale in a carei raza teritoriala are domiciliul o cerere scrisa care sa contina in mod obligatoriu: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, atat a persoanei beneficiare, cat si a copilului pentru care se primeste indemnizatia, insotita de documentele doveditoare privind veniturile realizate.
   2. Este in plata stimulentului lunar si doreste sa benefieze de concediu pentru cresterea copilului si indemnizatia aferenta, cererea se completeaza potrivit modelului tipizat aprobat prin normele metodologice insotita de documentele doveditoare privind veniturile realizate.
   Aceste documente pot fi depuse la sediul agentiilor pentru prestatii sociale sau tranmise prin posta cu confirmare de primire, pana la data de 30 iunie 2009.
   Pentru mai multe detalii si pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati direc?iile de munca si incluziune sociala sau agentiile pentru prestatii sociale in a caror raza teritoriala locuiti.
   Va precizam ca pentru plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se poate opta intre mandat postal la domiciliu sau cont personal ori de card deschis la o unitate bancara. Daca se opteaza pentru cont de card in cerere se bifeaza aceasta varianta de plata si se va atasa si copia dupa extrasul de cont de la deschiderea acestuia.
   Precizam ca acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatia in care aceasta se solicita pentru prima data, se realizeaza astfel:
   a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
   b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
   c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
   d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).
 

   Sursa: site-ul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close