Scoaterea din evidenta a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale

   In M. Of. nr. 60 a fost publicat Ordinul nr. 67 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi.   Prin acest ordin se aproba procedura privind scoaterea din evidenta a contribuabililor declarati inactivi, ca urmare a unei erori materiale.

   Procedura:
   1. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se scot din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupa caz.
   2. In cazul in care un contribuabil constata ca, din eroare materiala, a fost inscris in lista contribuabililor declarati inactivi, poate solicita eliminarea din lista, prin depunerea la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, a unei cereri.
   3. Dupa primirea cererii, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal.
   4. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la conditiile pe baza carora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea notificarii prevazute in anexa nr. 3.
   4.1. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
   4.2. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta, pentru clarificarea situatiei fiscale in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se respinge.
   4.3. In acest caz, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexeaza notificarea transmisa contribuabilului. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal competent.
   4.4. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunica, in scris, contribuabilului.
   4.5. In cazul in care contribuabilul revine cu o noua cerere, se reia procedura prevazuta la pct. 1-4.
   5. Daca organul fiscal competent constata, din oficiu sau ca urmare a solicitarii contribuabilului, ca un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:
   – datele de identificare ale contribuabilului (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscala);
   – numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, in care a fost publicat ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
   – daca propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este facuta, din oficiu, de catre organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numarul si data cererii);
   – descrierea situatiei care a condus la inscrierea contribuabilului in evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materiala;
   – propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materiala.
   6. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate si de catre conducatorul organului fiscal.
   7. Referatul vizat de catre conducatorul organului fiscal si, dupa caz, cererea contribuabilului se inainteaza spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.
   8. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili referatul se aproba de catre directorul general.
   9. Pe baza referatelor aprobate se intocmesc listele cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.
   10. Listele si propunerea de eliminare din lista contribuabililor inactivi, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit in format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generala de administrare a marilor contribuabili catre Directia generala de tehnologia informatiei.
   11. Procedura prevazuta la pct. 5-10 se desfasoara in maximum 3 zile lucratoare.
   12. Zilnic, Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor eliminati din lista contribuabililor inactivi, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.
   13. Regimul stabilit pentru contribuabil la indreptarea erorii materiale referitoare la inscrierea in lista contribuabililor inactivi, prevazut la pct. 10, se aplica in mod corespunzator sediilor secundare infiintate de contribuabilul respectiv.
   14. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se elimina din lista si isi pastreaza calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi si pana la eliminarea din lista contribuabililor inactivi.
   15. In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati din lista, se anuleaza si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In acest caz, se mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista.
   16.1. Daca, in urma solicitarii depuse de contribuabil, organul fiscal constata ca respectivul contribuabilul nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale compartimentul de specialitate intocmeste o nota care va cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal competent.
   16.2. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunica, in scris, contribuabilului.
   17. Documentatia care a stat la baza aprobarii/respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor inactivi se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close