Inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania

   In M. Of. nr. 106 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 691 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania.   Prin acest ordin se aproba Normele tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania in vederea respectarii unor reglementari privind regimul vamal.

   Norme tehnice

   Art. 1. (1) Incepand cu data de 23 februarie 2009, operatorii economici, asa cum acestia sunt definiti la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, stabiliti in Romania, solicita la autoritatea vamala atribuirea numarului de inregistrare si identificare, denumit in cele ce urmeaza numarul EORI.
(2) In vederea derularii in conditii optime a operatiunilor vamale dupa data de 1 iulie 2009, in perioada 23 februarie – 31 martie 2009 Autoritatea Nationala a Vamilor constituie baza de date nationala EORI initiala, care se transmite Comisiei Europene. Operatorii economici interesati, stabiliti in Romania, care doresc sa fie inclusi in aceasta baza de date, vor solicita atribuirea numarului EORI in perioada 23 februarie – 31 martie 2009.

   Art. 2. (1) Acordarea numarului EORI se face pe baza unei cereri al carei model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme tehnice.
(2) Cererea de acordare a numarului EORI se completeaza utilizandu-se aplicatia “EORI-RO”, manualul de utilizare si instructiunile de acces ale acesteia, aflate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea “e-Customs”, subsectiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se inregistreaza in aplicatia “EORI-RO”, se tipareste si se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala este stabilit operatorul economic, impreuna cu fotocopii ale:
   a) certificatului de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului;
   b) actului constitutiv si, dupa caz, modificarile si completarile ulterioare ale acestuia;
   c) contractului de reprezentare, dupa caz;
   d) documentelor din care rezulta numerele de identificare TVA.

   Art. 3. (1) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere si cele din documentele prevazute la art. 2 alin. (2), directia regionala pentru accize si operatiuni vamale acorda operatorului economic numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei, o notificare de atribuire a numarului EORI la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere.
   (2) In situatiile in care operatorul economic nu a indicat in cerere o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se inmaneaza solicitantului/reprezentantului la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.
   (3) Modelul notificarii de atribuire a numarului EORI este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

   Art. 4. Operatorii economici carora le-a fost acordat un numar EORI au obligatia sa notifice directia regionala pentru accize si operatiuni vamale care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si documentele anexate la aceasta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close