Lista obligatiilor fiscale care pot fi achitate cu cardul bancar

   Persoanele fizice pot achita online, la bugetul de stat, prin intermediul cardurilor bancare, obligatiile fiscale reprezentand impozit pe venit, plati anticipate cu titlul de impozit, regularizari aferente impozitului pe venit si obligatii fiscale accesorii aferente acestora, pentru urmatoarele categorii de venituri:
   1. Venituri comerciale: veniturile din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decat cele din desfasurarea unei profesii libere, precum si din practicarea unei meserii.
   Obligatii de plata: revin persoanei fizice beneficiara de venit
   1.1. Plati anticipate:
   -se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
   -se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
   1.2. Diferente de impozit (stabilite in plus)
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
   – se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

   2. Venituri din profesii libere: veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
   Obligatii de plata: revin persoanei fizice beneficiara de venit
   2.1. Plati anticipate:
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
   – se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
   2.2.Diferente de impozit (stabilite in plus)
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
   – se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
   3. Venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala: veniturile care provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
   Obligatii de plata:
   3.1. Plati anticipate: se retin si se vireaza prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit (10%). Contribuabilul nu are obligatii privind platile anticipate.
   3.2. Diferente de impozit (stabilite in plus)
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate, stabilite prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit;
   – se platesc de catre persoana fizica beneficiara de venit, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
   4. Venituri din cedarea folosintei bunurilor: veniturile provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.
   Obligatii de plata: revin persoanei fizice beneficiara de venit
   4.1. Plati anticipate:
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
   – se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
   Pentru veniturile din arendare, nu se datoreaza plati anticipate.
   4.2. Diferente de impozit (stabilite in plus)
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
   – se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
   5. Castiguri din transferul titlurilor de valoare: castiguri realizate de persoanele fizice ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Pentru aceste titluri de valoare, persoanele fizice au obligatia calcularii castigului net anual, pe baza declaratiei privind venitul realizat. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale.
   Obligatii de plata:
   5.1. Plati anticipate: se retin si se vireaza de catre platitorul de venit (1%).
Contribuabilul nu are obligatii privind platile anticipate.
   5.2. Diferente de impozit (stabilite in plus)
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate retinute prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit;
   – se platesc de persoana fizica beneficiara de venit, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
   6. Venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare: diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, in momentul incheierii operatiunii si evidentierii in contul clientului. Castigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei privind venitul realizat, ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv din astfel de operatiuni.
   Obligatii de plata:
   6.1. Plati anticipate: se retin si se vireaza prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit (1%). Contribuabilul nu are obligatii privind platile anticipate.
   6.2. Diferente de impozit (stabilite in plus)
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate retinute prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit;
   – se platesc de persoana fizica beneficiara de venit, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
   7. Venituri din activitati agricole: veniturile obtinute din urmatoarele activitati:
   a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
   b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
   c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;
   Obligatii de plata: revin persoanei fizice beneficiara de venit
   7.1. Plati anticipate:
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
   A. Venit net determinat pe baza normelor de venit
   – platile anticipate se efectueaza in 2 rate egale, pana la data de 1 septembrie, inclusiv si respectiv 15 noiembrie, inclusiv a anului de realizare a venitului.
   B. Venit net determinat in sistem real
   – platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
   7.2. Diferente de impozit (stabilite in plus)
   – se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
   – se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
   8. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal: veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii, asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, in cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala: hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura de transfer. Impozitul se calculeaza de catre organul fiscal competent.
   Obligatii de plata: revin persoanei fizice beneficiara de venit
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, stabilit de organul fiscal prin decizia de impunere, se plateste de persoana fizica, beneficiara a venitului, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.
   9. Venituri din salarii pentru care angajatii au obligatia stabilirii, declararii si platii impozitului pe venit: veniturile obtinute de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si veniturile obtinute de persoanele fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania (platitorul nu a optat pentru retinerea si plata impozitului pe venitul din salarii si depunerea fiselor fiscale).
   Obligatii de plata: revin persoanei fizice beneficiara de venit (angajatului)
   Persoanele fizice au obligatia declararii si platii impozitului lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul.
   Celelalte impozite, taxe si contributii datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, stabilite pe codul de inregistrare al activitatii desfasurate, nu se platesc prin intermediul cardurilor bancare.

   Sursa: site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close