Modificare a Normelor de aplicare a Codului fiscal

   In M. Of. nr. 143 a fost publicata H.G. nr. 192/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.   Redam in cele ce urmeaza textul hotararii:

   Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   – Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”

   1. La punctul 51.3, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   “(10) Eliberarea autorizatiei de utilizator final este conditionata de prezentarea de catre operatorul economic solicitant a dovezii privind constituirea unei garantii, al carei cuantum se va stabili dupa cum urmeaza:
   a) pentru produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) si, respectiv, in anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal, garantia va reprezenta o suma echivalenta cu 50% din valoarea accizelor aferente cantitatii de produse aprobate;
   b) pentru produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (2), altele decat cele de la alin. (3) al aceluiasi articol, din Codul fiscal, garantia va reprezenta o suma echivalenta cu 50% din valoarea calculata pe baza accizei aferente motorinei, aplicata asupra cantitatii de produse aprobate.”

   2. La punctul 51.3, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu urmatorul cuprins:
   “(101) Garantia stabilita in conformitate cu prevederile alin. (10) se reduce dupa cum urmeaza:
   a) cu 50%, in cazul in care operatorul economic isi desfasoara activitatea cu produse energetice accizabile in ultimii 2 ani consecutivi, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, in ultimii 2 ani, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatiile de utilizator final anterioare;
   b) cu 75%, in cazul in care operatorul economic isi desfasoara activitatea cu produse energetice accizabile in ultimii 3 ani consecutivi, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, in ultimii 3 ani, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatiile de utilizator final anterioare;
   c) cu 100%, in cazul marilor contribuabili care isi desfasoara activitatea cu produse energetice accizabile in ultimul an, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si au respectat, in ultimul an, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatia de utilizator final anterioara.”

   Art. II. (1) In vederea constituirii garantiilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, autoritatile fiscale teritoriale competente, la cererea operatorilor economici utilizatori finali prevazuti la pct. 51.3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita institutiilor financiare sau Trezoreriei Statului eliberarea garantiilor care au fost constituite dupa intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 1.618/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

   (2) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final valabile, acordate potrivit prevederilor pct. 51.3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu s-au incadrat in prevederile pct. 69 de la titlul VII din aceleasi norme metodologice, au obligatia de a depune dovada constituirii garantiei, stabilita potrivit prezentei hotarari, la autoritatea fiscala teritoriala competenta, pana la data de 30 aprilie 2009 inclusiv. Neindeplinirea in termen a obligatiei de a depune dovada constituirii garantiei se sanctioneaza cu revocarea autorizatiei de utilizator final.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close