Precizari pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2009

   In M. Of. nr. 157 din 13 martie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 463/2009 privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2009, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.
   Din cuprins:
   Art. 1. (1) In scopul introducerii in executia bugetului de stat pe anul 2009 a modificarilor determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, cu modificarile ulterioare, ministerele nou-infiintate intocmesc si prezinta Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti conturi de executie bugetara, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele precizari.
   (2) Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza protocoalelor de predare-preluare si se prezinta de catre ministerele nou-infiintate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pâna la data de 16 martie 2009.
   (3) Pentru ministerele nou-infiintate care au preluat atât codul de identificare fiscala, cât si codul atribuit in “Clasificatia in profil departamental” al unui minister reorganizat, transferul creditelor bugetare deschise si al platilor de casa efectuate in limita acestora se efectueaza la nivelul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti in sistem informatic, fara a mai fi necesara intocmirea conturilor de executie bugetara prevazute la alin. (1).
   Art. 2. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe baza conturilor de executie bugetara primite de la ministerele nou-infiintate in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), va transfera in conturile acestora, pe baza de nota contabila, atât creditele bugetare deschise si repartizate, cât si platile de casa efectuate din bugetul ministerelor reorganizate.
   Art. 3. (1) Pe numele institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, finantate integral de la bugetul de stat, care au trecut in subordinea altor ordonatori de credite bugetare, dar si-au pastrat aceleasi coduri de identificare fiscala, ramân deschise la unitatile Trezoreriei Statului aceleasi conturi de credite bugetare deschise si repartizate si de cheltuieli bugetare, iar transferul executiei de casa a bugetului de stat (inclusiv al creditelor bugetare deschise) se asigura la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile de identificare fiscala ale ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au trecut.
   (2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) au obligatia de a solicita in scris unitatilor Trezoreriei Statului rearondarea la codurile ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au fost transferate, fara a fi necesare intocmirea si depunerea in acest scop a conturilor de executie bugetara prevazute la art. 1 alin. (1).
   Art. 4. (1) Conturile de disponibilitati deschise pe numele ministerelor sau al institutiilor publice subordonate, care s-au reorganizat ori au fost preluate in subordinea/coordonarea unor ministere nou-infiintate, dar si-au pastrat aceleasi coduri de identificare fiscala, ramân nemodificate, iar transferul sumelor aflate in soldul acestor conturi se asigura la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, in sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile de identificare fiscala ale ordonatorilor principali de credite la care au trecut.
   (2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) au obligatia de a solicita in scris unitatilor Trezoreriei Statului rearondarea la codurile ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au fost transferate.
   (3) Conturile de disponibilitati deschise pe numele unor institutii publice care au fost preluate in structura unor ministere/institutii nou-infiintate se transfera ministerelor/institutiilor la care au fost preluate, la solicitarea scrisa adresata de catre acestea unitatilor Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile respective.
   Art. 5. Pâna la data de 31 martie 2009, activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si trezoreriile statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti transmit Ministerului Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica situatia creditelor bugetare deschise si repartizate, transferate potrivit prevederilor art. 2 si 3, intre ordonatorii principali de credite, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008, cu modificarile ulterioare, potrivit structurii prevazute in anexa nr. 2 la prezentele precizari.
   Art. 6. (1) Ordonatorii de credite a caror activitate a fost reorganizata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008, cu modificarile ulterioare, vor lua masuri pentru aplicarea in bune conditii a prezentelor precizari si pentru definitivarea operatiunilor de modificare a executiei bugetare si, respectiv, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor corespunzatoare.
   (2) In termen de doua zile lucratoare de la transferul executiei bugetare aferente anului 2009, institutiile publice implicate au obligatia de a sesiza unitatile Trezoreriei Statului asupra eventualelor erori constatate.
   Art. 7. Pentru situatiile particulare determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008, cu modificarile ulterioare, care nu se incadreaza in prevederile prezentelor precizari, Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite implicati, va elabora precizari specifice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close