Reglementari contabile

   In M. Of. nr. 190 a fost publicat Ordinul presedintelui CNVM nr. 11/2009 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005.   Din cuprins:
   Art. I. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.175 si 1.175 bis din 27 decembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La capitolul II sectiunea 5 “Principii contabile si reguli de evaluare” subsectiunea 3 “Reguli de evaluare” litera B.1 “Reguli de evaluare de baza”, la punctul 5.27, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:
“(41) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv, prevazute la art. 76 si 114 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pot include ajustarile de valoare prevazute la alin. (1) si (2) direct in capitalul propriu. In cazul in care ajustarile de valoare au fost incluse direct in capitalul propriu, organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv sunt obligate sa intocmeasca o nota explicativa distincta cuprinzand informatii detaliate cu privire la ajustarile de valoare.
(42) In cazul in care se realizeaza ajustarea prevazuta la alin. (41), sumele vor fi recunoscute direct in capitalurile proprii si se vor prezenta distinct in bilant, respectiv in Situatia modificarilor capitalului propriu.”
    2. La capitolul III “Planul de conturi general”, clasa 1 – Conturi de capitaluri, se introduce in clasa “Rezerve” un nou cont, contul 1062, cu urmatorul cuprins:
“1062. Rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare”.
   3. La capitolul IV litera B “Formatul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificarii capitalului propriu si exemple de prezentare a notelor explicative pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv”, formatul “Bilantului” si cel al “Situatiei modificarilor capitalului propriu” se modifica si vor fi cele prezentate in anexele nr. 1 si 2.

   Art. II. Situatiile financiare anuale se depun la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare de catre societatile de investitii financiare, avand in vedere calitatea lor de organisme de plasament colectiv constituite prin act constitutiv, in termen de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.

   Art. III. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

   Art. IV. Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2008.

   Art. V. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro). “

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close