S-a aprobat de Camera Deputatilor proiectul de lege pentru aprobarea O.G. nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale

   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale a fost aprobat de Camera Deputatilor in sedinta din data de 17 martie 2008.
   Printre modificarile aduse O.G. nr. 47/2007 se numara:
   • Abrogarea pct. 2 al art. I din O.G. nr. 47/2007 referitor la posibilitatea organelor fiscale de a face publice in mass media cazurile de nrespectare a legislatiei financiar-fiscale;
   • Abrogarea pct. 24 al art. I din O.G. nr. 47/2007 referitor la posibilitatea pentru institutiile publice care nu au organe de executare proprii de a transmite titluri executorii privind veniturile proprii, spre executare silita, organelor fiscale, in baza unei conventii incheiate cu ANAF sau cu autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, si, de asemenea, posibilitatea ANAF de a retine o cota de 15% din valoarea creantelor fiscale stinse.
   • Abrogarea pct. 25 al art. I din O.G. nr. 47/2007 ca o consecinta a abrogarii pct. 24.
   • Modificarea pct. 37 al art. I din O.G. nr. 47/2007 astfel:
   “La articolul I punctul 37, alineatul (10) al articolului 227 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (10) Din fondurile prevazute la alin. (4) si (5), Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate finanta urmatoarele cheltuieli:
   a) cheltuieli pentru dotari independente, inclusiv pentru dotari de tehnologia informatiei si comunicatii;
   b) cheltuieli materiale si cheltuieli cu prestari de servicii, necesare imbunatatirii activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate.”
   • Completarea art. V din O.G. nr. 47/2007 astfel:
   “La articolul V, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, pct. 71, cu urmatorul cuprins:
   71. La articolul 10, litera f) se abroga.”
   • Modificarea pct. 9 al art. V din O.G. nr. 47/2007 astfel:
   “La articolul V punctul 9, literele a) – c) ale alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 11  se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   a) faptele prevazute la art. 10 lit. c), e), g) si o) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
   b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), l) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei;
   c) faptele prevazute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei.
   (2) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 1.500 lei.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close