Realizarea veniturilor colectate de A.N.A.F. in trimestrul I 2009

   Totalul veniturilor bugetare colectate in trimestrul I de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost de 34.753,65 mil.lei, cu cca. 6,44 % mai mari decat totalul veniturilor realizate (virate efectiv la bugetul general consolidat), respectiv, 32.651,96 mil. Lei. Diferenta de 2.101,69 milioane lei s-a constituit in:
   • sumele reprezentand TVA si accize efectiv restituite (1.760 mil. lei);
   • contributiile la fondurile de pensii administrate privat virate de catre CNPAS prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat (341,69 mil. lei). Mentionam ca efectuarea acestor viramente a inceput in luna mai 2008.
   Totalul veniturilor bugetare realizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe trimestrul I al anului 2009 a insumat 32.651,96 mil. lei, cu 7,06%, mai putin fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2008 (35.132,01 mil. lei), respectiv cu 5,54% mai putin fata de programul orientativ comunicat de Ministerul Finantelor Publice.
   In structura, pe bugete si in cadrul bugetului de stat pe principalele impozite si taxe, situatia privind realizarea veniturilor bugetare pe trimestrul I al anului 2009, atat fata de program cat si fata de realizarile trimestrului I al anului 2008, se prezinta astfel:
   • Bugetul de stat, 32.651,96 mil. lei (94,46%), din care:
   – Impozit pe profit: 2.125,63 mil. lei (82,85%)
   – Impozit pe venit (incl. rest impozit pe salarii), 4.993,91 mil.lei (100,00%)
   – TVA, 8.535,52 mil.lei (95,06%)
   – Accize, 3.206,29 mil.lei (108,91%) din care accize cf.L. 95/2006 (taxa pe viciu), 262,43 mil.lei
   – Taxe vamale, 160,69 mil.lei (100,00%)
   • Bugetul asigurarilor sociale de stat, 9.321,59 mil.lei (100,05%)
   • Bugetul asigurarilor pentru somaj, 363,08 mil lei (118,06%)
   • Bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate, 3.915,35 mil.lei
(111,49%)
   Din analiza veniturilor bugetare incasate la bugetul de stat pe trimestrul I al anului 2009 s-a constatat ca prevederile bugetare la acest buget pentru perioada analizata, reprezinta 4,04% din PIB, inregistrand o nerealizare in valoare absoluta de 1.433,95 mil. lei (respectiv 93,31%).
    In structura veniturilor bugetului de stat situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
   • la impozitul pe profit ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate a fost de 0,40%. Prevederile bugetare la acest impozit, care reprezinta 0,48% din PIB, au inregistrat o nerealizare in valoare absoluta de 439,99mil. lei, (respectiv 86,34% ).
   Mentionam faptul ca la data de 15.02.2009 un numar important de societati comerciale au depus declaratia anuala de impozit pe profit din care a rezultat un impozit mai mic decat cel declarat si platit pe primele trei trimestre ale anului 2008 si au solicitat restituirea/compensarea cu alte impozite.
   • la impozitul pe venit ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate a fost de 0,94%. Prevederile bugetare, care reprezinta 0,94% din PIB, au fost realizate in totalitate.
   • la taxa pe valoarea adaugata, ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate a fost de 1,61%. Prevederile bugetare pentru taxa pe valoarea adaugata, care reprezinta 1,69% din PIB, au inregistrat o nerealizare in valoare absoluta de 443,96 mil. lei, (respectiv 95,06%).
   • la accize, fata de program incasarile au fost mai mari cu 262,42 milioane lei, acest lucru conducand la o depasire a programului cu 8,91%. Situatia detaliata a veniturilor din accize colectate pe trimestrul I al anului 2009, se prezinta dupa cum urmeaza:
   Accize, 3.206,30 mil.lei, din care:
   a) la intern 3.169,31 mil. lei
   – Produse energetice, 1.607,97 mil.lei
   – Alcool, distilate si bauturi alcoolice, 204,59 mil.lei
   – Produse din tutun, 1.332,75 mil.lei
   – Cafea, 10,06 mil.lei
   – Energie electrica, 18,81 mil.lei
   – Alte produse, 10,13 mil.lei
   b) importuri, 36,99 mil.lei, din care:
   – Produse energetice, 0,99 mil.lei
   – Alcool, distilate si bauturi alcoolice, 6,05 mil.lei
   – Produse din tutun, 6,27 mil.lei
   – Cafea, 8,57 mil.lei
   – Autoturisme, 13,93 mil.lei
– Alte produse, 1,18 mil.lei
   Ponderea cea mai mare o detin accizele incasate la intern (98,85%). In totalul accizelor incasate cea mai mare pondere o inregistreaza accizele din uleiuri minerale (50,18%, din care 50,15% la intern si 0,03% din importuri), urmate de accizele din tutun (41,67%, din care 41,57% la intern si 0,20% din importuri), alcool si bauturi alcoolice (6,57%, din care 6,38% la intern si 0,19% din importuri) si cele din cafea (0,58%, din care 0,31% la intern si 0,27 % din importuri).
   • la taxele vamale, prevederile bugetare au fost realizate in procent de 100%, colectandu-se 160,69 mil.lei.
   Situatia privind veniturile incasate pe fiecare buget de asigurari sociale, se prezinta astfel:
   • veniturile realizate pe trimestrul I al anului 2009 la bugetul asigurarilor sociale de stat fata de prevederile bugetare la acest buget, care reprezinta 1,75% din PIB, au fost mai mari cu 4,59 milioane lei, respectiv 100,05%. Realizarile pe trimestrul I al anului 2009 la acest buget nu cuprind suma de 341,69 mil. lei, incasari realizate si virate lunar (incepand cu luna mai 2008) fondurilor de pensii administrate privat. Mentionam faptul ca la data de 01.02.2009 cotele de impunere la contributiile privind bugetul asigurarilor sociale de stat au crescut cu 3,8 puncte procentuale (2,8 puncte procentuale la cota datorata de angajator si 1 punct procentual la cota individuala), crestere care se reflecta in incasarile acestui buget incepand cu luna martie a.c.
   • la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile reducerii cotei de impunere, incepand cu 01.12.2008, cu 0,5 puncte procentuale, prevederile bugetare, care reprezinta 0,06% din PIB, au fost depasite cu 55,54 milioane lei, respectiv cu 18,06%.
   • veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate, prevederile bugetare la acest buget au fost depasite cu 403,67 milioane lei, respectiv cu 11,49%, aceste prevederi reprezentand 0,66% din PIB.

   Sursa: site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close